Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Nieuws

De wereld staat even stil….

maandag 23 maart 2020

Maart 2020, de straten zijn vrijwel verlaten. Het winkelbezoek is beperkt, horeca en andere...

Lees verder
Soest in tijden van Corona

woensdag 18 maart 2020

In de rubriek Raadgever laat de Soester Courant telkens een raadslid een persoonlijk stukje...

Lees verder
Waar zijn de bomen van De Schans?

donderdag 5 maart 2020

Soms kom je iets tegen in de omgeving waarvan je je afvraagt: was dit nu echt nodig? Zo was de kap...

Lees verder
Monitor Sociaal Domein in de Raad

zaterdag 15 februari 2020

Onlangs werd in de raadsvergadering de zogeheten Monitor Sociaal Domein besproken. In deze monitor...

Lees verder
Provincie Utrecht groter

vrijdag 14 februari 2020

Weinigen hebben er iets van gemerkt maar sinds 1 januari 2019 maakt de gemeente Vijfheerenlanden...

Lees verder
Onderwijshuisvesting Soesterberg

vrijdag 14 februari 2020

Op 6 februari jl. moest de raad een besluit nemen over de onderwijshuisvesting in Soesterberg. Het...

Lees verder
Treurnis over Strategische agenda Regio Amersfoort

zaterdag 8 februari 2020

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is altijd heel voorzicht als het gaat om het onder...

Lees verder
Soest Vuurwerkvrij

donderdag 6 februari 2020

De discussie rondom het afsteken van vuurwerk door particulieren is actueler dan ooit. Mede vanwege...

Lees verder
Besluit perceel Ferd.Huycklaan-P.v.d. Breemerweg

donderdag 6 februari 2020

Ruimte voor Ruimte - Ontwerpbestemmingsplan Ferdinand Huycklaan tussen  9-11 en Peter van den...

Lees verder
Paddenredders gezocht

zondag 26 januari 2020

De politiek is een goed instrument om te werken naar een groene, meer duurzame, wereld. Dat neemt...

Lees verder
1e Harry Witte Prijs uitgereikt

zaterdag 11 januari 2020

Werkgroep De Engtuin is winnaar van de Harry Witte Prijs 2019! Afgelopen vrijdagavond 10 januari...

Lees verder
Genomineerden 1e Harry Witte Prijs

vrijdag 20 december 2019

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) reikt eens in de twee jaar een prijs uit aan een werk- of...

Lees verder
Vuurwerkverbod voor Soest?

dinsdag 17 december 2019

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) stelt mondelinge vragen in de...

Lees verder
Raadgever: Breng mens en natuur in balans

donderdag 5 december 2019

De redactie van de Soester Courant biedt per oktober 2019 wekelijks een gemeenteraadslid een...

Lees verder
Groen licht voor nieuwe sporthal

dinsdag 26 november 2019

Op 22 november stemde een ruime meerderheid van de raad  in met de bouw van een nieuwe sporthal...

Lees verder
GGS stelt dringende vragen aan Waterschap Vallei en Veluwe

maandag 25 november 2019

Vandaag heeft de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) schriftelijke vragen gesteld...

Lees verder
Initiatief Herenboeren in de Raad

donderdag 21 november 2019

Op 14 en 21 november 2019 stond het burgerinitiatief van Herenboeren Soest op de agenda van de...

Lees verder
Raadgever: Jan Paauw

woensdag 13 november 2019

De redactie van de Soester Courant biedt per oktober 2019 wekelijks een platform in de nieuwe...

Lees verder
Begroting 2020 goedgekeurd door de raad

maandag 11 november 2019

De fractie van GGS gaat voor een structureel verantwoord financieel beleid Donderdag 7 november jl....

Lees verder
Mislukt debat begroting 2020

zondag 3 november 2019

In de opiniërende raadsvergadering werd afgelopen donderdagavond (31 oktober 2019), de...

Lees verder
Antwoord op vragen over glyfosaat tegen Japanse Duizendknoop

donderdag 24 oktober 2019

Deze week kregen we antwoord op schriftelijke vragen. Op 25 september stelde de fractie van...

Lees verder
Bewonersbijeenkomst nieuwe sporthal

donderdag 17 oktober 2019

Gisteren, 17 oktober 2019 konden inwoners hun zegje doen over het plan voor een nieuwe sporthal...

Lees verder
Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 10 oktober 2019

zondag 13 oktober 2019

In de Besluitvormende Raadsvergadering van donderdag 10 oktober 2019 is een aantal onderwerpen aan...

Lees verder
Praat mee over de Omgevingsvisie

vrijdag 4 oktober 2019

Aukje Treep, wethouder namens Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), maakte onlangs...

Lees verder
Verslag opiniërende raad: horeca buiten

donderdag 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober was de eerste vergadering voor de Soester raad na het reces. Verreweg de...

Lees verder
GGS stelt vragen over beoogde aanpak Duizendknoop

zondag 29 september 2019

Soest gaat van start met de aanpak van Duizendknoop. Goed nieuws zou je zeggen. Echter, uit het...

Lees verder
Gemeente Soest vraagt vergunning aan voor de kap van 70 bomen.

zondag 29 september 2019

GGS is de laatste tijd benaderd door inwoners van Soest met betrekking tot het grote aantal bomen...

Lees verder
Andere gemeenten kijken jaloers

vrijdag 13 september 2019

Wethouder Aukje Treep in het AD over het Landschaps Ontwikkelings Plan

Lees verder
Nieuwe Nieuwsbrief uit

zaterdag 3 augustus 2019

Het is zomervakantie, maar Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) staat niet stil. We gebruiken het...

Lees verder
Reces in politiek spannende tijden

maandag 29 juli 2019

Overweging van de voorzitter De gemeenteraad is tot september op vakantie. Dat hebben de raadsleden...

Lees verder
Uit de Raad

maandag 15 juli 2019

Donderdag 11 juli ging de Besluitvormende raadsvergadering over de Eng, het politiebureau en...

Lees verder
Algemene Beschouwing Kadernota 2020

zaterdag 6 juli 2019

Op 4 juli werd de kadernota 2020 in de opiniërende raad besproken. Alle fractievoorzitters...

Lees verder
Landjepik op de Eng

zaterdag 6 juli 2019

In de gemeenteraad wordt deze dagen onder andere gediscussieerd over Bestemmingsplan Molenstraat...

Lees verder
Verkeersveiligheid Soesterberg ook op RTV Utrecht

donderdag 4 juli 2019

De door GGS raadslid Yolanda Bonouvrié onder de aandacht gebrachte verkeersonveilige...

Lees verder
Miljoenentekort dreigt

vrijdag 21 juni 2019

Het is erg onrustig in ‘gemeenteland’: veel gemeenten komen erachter dat de inkomsten...

Lees verder
GGS stelt vragen over onveilig kruispunt Soesterberg

maandag 10 juni 2019

Op 3 juni werd werd de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) fractie op de hoogte...

Lees verder
Raadvergadering besluit eindelijk over de Buitensport

vrijdag 24 mei 2019

Jarenlang heeft het heel sportminnend Soest en de gemeente beziggehouden: het dossier over de...

Lees verder
Wisseling van de wacht

zondag 19 mei 2019

Op woensdag 15 mei was de Algemene Ledenvergadering van GGS. Naast een aantal 'normale'...

Lees verder
Burgerinitiatief: Slangenbosje als beschermd dorpsgezicht

maandag 6 mei 2019

Met een uitgebreide brief aan het College van B&W start Werkgroep Slangenbosje een...

Lees verder
Plan Oude Tempel: RvS eist aanpassing. Geen uitruil.

vrijdag 19 april 2019

De Raad van State heeft 17 april 2019 uitspraak gedaan in het geding dat de Stichting Milieuzorg...

Lees verder
Samenwerking met de regio: RES & BES

maandag 15 april 2019

Donderdag 11 april 2019 had de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad bijzonder kort kunnen...

Lees verder
Jan Paauw groot in AD

woensdag 10 april 2019

In het AD van 10 april 2019: "Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) houdt de Soester coalitie met...

Lees verder
De elfde Englezing: aanzet tot biodiversiteit.

vrijdag 5 april 2019

Op 27 maart jl. vond voor de 11e maal de Englezing plaats, een bijeenkomst die jaarlijks wordt...

Lees verder
Soesterberg: voorbeeld voor Nederland

woensdag 3 april 2019

Woensdag 3 april jl. kwam minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  Kajsa...

Lees verder
Belangrijke besluiten in de gemeenteraadsvergadering van 14 maart

zaterdag 16 maart 2019

Haalbaarheidsonderzoek nieuwe sporthal bij sportboulevard "de Engh" Afgelopen donderdag 14...

Lees verder
Vragen GGS: Ballonnen horen bij een feestje, maar niet in de lucht.

woensdag 13 maart 2019

Als het aan Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ligt wordt het oplaten van ballonnen bij evenementen...

Lees verder
Vervolgonderzoek nieuwe sporthal

zondag 10 maart 2019

Het college van B&W van de gemeente Soest wil een nieuwe sporthal realiseren op het terrein van...

Lees verder
Uit de Raad: De nieuwe boerderij in de polder

vrijdag 8 februari 2019

De gemeenteraad heeft zich deze weken gebogen over het verzoek om aan de zuidzijde van de Peter van...

Lees verder
Moet Soest vuurwerk verbieden?

vrijdag 8 februari 2019

In januari, toen de rook van de rotjes wat was opgetrokken, was ons Opiniepanel gewijd aan de vraag:...

Lees verder
Vragen over veiligheid rond verbouwing AH

zaterdag 19 januari 2019

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het...

Lees verder