Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS amendement tegen verkamering

donderdag 28 september 2023

In de raadsvergadering van 21 september 2023 lag het ‘Bestemmingsplan voormalig Elma-terrein’ voor. Dit beoogt de transformatie van een voormalig bedrijventerrein in Soesterberg-noord tot een woongebied. Hierdoor komt ruimte voor de bouw van circa 60 woningen.

Groen en geschiedenis

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest vindt dit een uitstekend plan. Op deze manier wordt langzamerhand dit deel van het gebied (ook wel aangeduid als: kamer 2) omgevormd tot woonwijk, zoals dit al is gebeurd in het belendende deel (kamer 1). Hierdoor ontstaat een fraaie eenheid. Het is een noodzakelijke en logische stap conform de Gebiedsvisie Soesterberg, die eerder in de raad is aangenomen. Met de bouw van de woningen komt er meer groen in het gebied en er wordt rekening gehouden met de aloude structuur van de ‘sorties’, onderdeel van de Wegh der Weegen.

Verkameren

In het bestemminsplan was echter één passage waar GGS geen heil in zag. In het plan (bijlage 3: Regels Bestemmingsplan voormalig Elma-terrein, artikel 1.38 Huishouden, lid c.) staat als mogelijkheid geopperd: ‘de gezamenlijke huisvesting van een groep van maximaal 4 niet verwante personen, die gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in de woning’. Dit faciliteert het ‘verkameren’ van de woningen. Dit verkameren is iets waarover GGS in de week daarvoor artikel 46 vragen aan het college heeft gesteld.

Verkameren is het opdelen van woningen in kleine wooneenheden, die vervolgens – tegen hoge tarieven – commercieel worden verhuurd. Dit kan overlast veroorzaken en heeft een negatieve impact op de wijk en de leefomgeving.    

Amendement

GGS heeft een amendement ingediend om het bewuste artikel uit het plan te schrappen. Ons initiatief werd direct gesteund door Burger Belangen Soest/Soesterberg, CDA, Partij Ons Soesterberg, PvdA en Soest 2002.

Groen Links en D’66 stonden sceptisch tegenover het amendement. Zij plaatsten vraagtekens bij de intensiteit van de overlast en verwachtte problemen bij de handhaving. De regeling voor één wijk vonden zij te incidenteel. Daarbij kan verkamering ook voor woningzoekenden een oplossing bieden. Groen Links voorzag zelfs een probleem voor mensen met een polyamoureuze relatie. Naar mening van beide woordvoerders moest een besluit worden uitgesteld tot uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden en er over het onderwerp uitgebreid is gedebatteerd.

Wethouder Karin Scholten vond het amendement een terechte correctie op het bestemmingsplan. De overlast die verkamering veroorzaakt trok zij bepaald niet in twijfel. Zij kende, door de gesprekken met inwoners, het verdriet en de onrust en zorg die de huisjesmelkers met hun verdienmodel in de wijken veroorzaken. Het amendement loopt vooruit op de ‘paraplu-regeling’ die in de nabije toekomst zal worden voorgesteld. Dit voorziet in zelfbewoningsplicht. Daardoor kunnen onze toch al schaarse huizen niet door speculanten aan de doelgroep worden onttrokken. Dankzij het amendement wordt de verkamering in de nieuw te bouwen Soesterbergse wijk in ieder geval nu al onmogelijk gemaakt.

Christen Unie en de VVD, hoewel aanvankelijk nog in twijfel, stemden na de woorden van de wethouder voor. Alleen Groen Links en D’66 bleven tegen. Het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en vijf stemmen tegen.

Verkamering op de agenda

Tijdens het debat is gebleken dat de meeste fracties in de raad de verkamering een belangrijk onderwerp vinden. Het onderwerp zal in de nabije toekomst officieel worden geagendeerd. Professioneel onderzoek zal mogelijk worden indien de raad een extra budget van €25.000,- (via de kadernota) zal toekennen. De voor- en tegens kunnen dan goed worden onderzocht en in de raad worden besproken. Naar verwachting is dan een gemeentelijke, goed doortimmerde, regeling het resultaat.

De betreffende raadsvergadering is te zien op: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=gemeente+soest+raadsvergadering+21+september+2023&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:4b2ff653,vid:7HANoyc1hmE,st:0

Het debat betreffende het amendement is te zien vanaf 9.10 tot 32.09.

De artikel 46 vragen m.b.t. verkamering zijn te lezen op: https://www.gemeentebelangengroensoest.nl/nieuws/2380/fractie-stelt-vragen-over-verkamering

Over de geschiedenis van de Wegh der Weegen: https://weghderweegen.nl

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht