Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Fractie stelt vragen over 'verkamering'

maandag 18 september 2023

In verschillende wijken in de gemeente Soest is er sprake van ‘verkamering’. Dit is het opkopen van woning om deze vervolgens in kleine kamertjes te verdelen, die dan voor hoge bedragen worden verhuurd. Het is voor de woningeigenaar een lucratieve zaak maar onwenselijk in de wijk. De grote steden hebben inmiddels een zelfbewoningplicht ingesteld. Dit zal de reden zijn waarom het probleem zich naar de dorpen in de regio verplaatst, waaronder onze gemeente.

Bij deze vorm van particuliere kamerverhuur zijn huurders in een kwetsbare positie. Omdat zij doorgaans niet ingeschreven staan en zich ook van de huisbaas niet mogen inschrijven, vallen zij buiten de huurbescherming en buiten het zicht van de hulpverlening. De volgende brief met vragen en motivatie is aan het college van Burgemeester & Wethouders gezonden:

Artikel 46-vragen n.a.v. bericht ‘Klaarwater vreest voor huisjesmelker’ in de Soester Courant 6 september 2023 

Geacht College,

In de Soester Courant van 6 september 2023 wordt bericht van de zorg omtrent de activiteiten van een huisjesmelker in de wijk Klaarwater: woningen worden opgedeeld in kleine eenheden die vervolgens tegen hoge prijzen worden verhuurd. Bewoners van de wijk vrezen van deze zogenaamde verkamering gevolgen in de vorm van geluidsoverlast, vervuiling, parkeerproblemen en een verminderd gevoel van veiligheid. Gevallen van verkamering zijn ook in de wijken Soest-Zuid en Smitsveen gesignaleerd. Door de gemeente Soest is eerder onderzoek gedaan naar het opkopen van woningen door investeerders, die deze daarna in verhuur aanbieden. De conclusie was dat het invoeren van een zelfbewoningsplicht of opkoopbescherming niet nodig zou zijn, daar slechts vier procent van de woningvoorraad in Soest is opgekocht door investeerders. 

Ter aanvulling op het artikel in de Soester Courant: verpaupering van de wijk ligt door verkamering op de loer en zal – wanneer niet aangepakt – uiteindelijk tot omvangrijke saneringskosten leiden. De huisjesmelkers gaan voor maximale winst en onderhouden de woningen niet voldoende. Zij, en hun huurders, hebben geen wezenlijke betrokkenheid bij huis noch wijk. De overlast, tezamen met een gevoel van onbehagen en onveiligheid, neemt toe in de omgeving van deze woningen.

Wat ontstaat is een buurt waarin gezinnen niet willen blijven wonen of er zich willen vestigen, terwijl de woningen juist voor deze categorie zijn bedoeld. Verkamering verstoort een doorstroming op de woningmarkt en tast de waarde van omringende woningen aan.

Naast dit alles is algemeen bekend dat juist het investeren in deze vorm van ‘grijs’ onroerend goed een belangrijk instrument is bij het  witwassen van crimineel verkregen geld en ondermijning. Dit leert de ervaring in grotere steden waar de uitwassen van kamerbewoning actief worden bestreden.

Naar aanleiding van dit alles de volgende vragen:

1.         Onderschrijft  het college de stelling dat de opkoop van woningen door investeerders in onze gemeente een ontluikende trend is die zo snel mogelijk moet worden gestopt?

2.         Is het college bereid – nu blijkt dat van opkoop van woningen door investeerders wel degelijk door een deel van de Soester bevolking overlast wordt ervaren – alsnog een zelfbewoningsplicht in te voeren?

3.         Is het college bereid om, in vergelijk met regelingen in de grote steden, de verkamering – liefst met terugwerkende kracht – een halt toe te roepen?

4.         Is het college bereid wetgeving / gemeentelijke vergunningsprocedures aan te passen, te onderzoeken, dan wel  hogere overheden daartoe op te roepen, mocht de bestaande wetgeving en vergunningsprocedures niet voldoende mogelijkheden bieden voor de aanpak van dit probleem?

5.         Is het college bereid in de panden waar verkamering speelt een nauwgezette controle van bevolkingsregistratie met betrekking tot de huurders te doen uitvoeren?

6.         Is het college bereid om, eventueel in samenwerking met andere  overheden en/of instanties, onderzoek te doen naar de geldstromen die in Soest gemoeid zijn met de verkamering?

In afwachting van uw antwoord,

Jan Paauw, fractievoorzitter Gemeentebelangen Groen Soest

Foto: Artikel in de Gooi- en Eemlander van 18 september 2023

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht