Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Raad grijpt in en wil vaart maken met TBS-terrein

maandag 13 november 2023

Vorige week donderdag werd in de raad de begroting voor de komende jaren unaniem vastgesteld.
Het was heel bijzonder dat naast de gebruikelijk ‘rituele dansen’ over de financiële zaken, een motie
over ruimtelijke ordening in de kantlijn eigenlijk het belangrijkste besluit was.

Na veel en heftig overleg in de wandelgangen van het gemeentehuis tussen de politieke partijen over
een motie met betrekking tot de voortgang van de ontwikkeling van het TBS-terrein, rolde er uiteindelijk een tekst
uit waarmee uiteindelijk alle partijen in konden stemmen. Al in juni 2022 werd het onderzoek naar
werklocaties op het TBS-terrein afgerond. Maar het afwegingskader en omgevingsprogramma’s laten
maar op zich wachten en deze zijn noodzakelijk om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen over de
verdere invulling (woningbouw!) van het TBS-terrein.

Onze fractie is voorstander om aan de zuidzijde van de Beckeringhstraat woningbouw te realiseren.
Echter, er zijn belangrijke factoren die meegewogen moeten worden in het uiteindelijk besluit. Het
bedrijventerrein ‘de Soestdijkse Grachten’ waar het TBS-terrein onderdeel van is, is opgezet als
monofunctionele werkgebied. Het gaat om het randgebied van Soestdijk langs het bestaande dorp
(Beckeringhstraat, Laanstraat) en het werkgebied dat onderdeel is van De Grachten tegenover de
woningen. Vanwege de aansluiting op een bestaand woongebied, is het logisch dat in deze zone van
Soestdijk woningbouw wordt ontwikkeld. Woningbouw vraagt om een veilige, schone en
aantrekkelijke omgeving. En dit kan onder meer effect hebben op afgifte van de
milieuhindervergunningen voor de (nieuw te vestigen) bedrijven op de Soestdijkse Grachten. Ook het
ontvlechten van verkeersstromen ten behoeve van een veilige woon-/werkomgeving vraagt om
ruimte. Praktijkvoorbeelden laten zien dat wanneer wonen in de nabijheid van bedrijvigheid wordt
gevestigd, dit tot klachten richting die bedrijven gaat leiden. Wij verwachten echter dat beide prima
naast elkaar kunnen bestaan op dit terrein.

Oproep van de raad

In de motie die door GGS mede werd ingediend, wordt het college van B&W opgeroepen om voor 1
april 2024 te komen met het afwegingskader en de omgevingsprogramma’s. Dit om een besluit over
het TBS-terrein te kunnen nemen dat niet (verder) zal worden vertraagd als gevolg van mogelijke
aanvullende onderzoeken naar deze verkleuring. De verkleuring bestaat uit de opties met betrekking tot. de
combinatie van kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw op het terrein.

Mening van GGS

Woningbouw is noodzakelijk voor de toekomst van Soest. De locatie TBS is hiervoor prima geschikt in
combinatie met een (gedeeltelijk) bedrijventerrein. Het hele terrein bestemmen voor woningbouw
zal niet gaan, want dit heeft (onder meer ivm. de milieueisen) consequenties voor de bedrijven die
nu gevestigd zijn op de Soestdijkse Grachten.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht