Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Geen zonneveld in spoordriehoek

donderdag 8 juli 2021

Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking aangepast

In de week voor het zomerreces vonden afgelopen week liefst twee besluitvormende raadsvergadering plaats. Met grote onderwerpen. Tijdens de besluitvormende raad van 8 juli j.l. kwam o.a. het voorstel van het college van B&W aan de orde voor het zogeheten Uitnodigingskader Grootschalige Elektriciteitsopwekking.

Dit uitnodigingskader voor grootschalige elektriciteitsopwekking is onderdeel van de RES, het Programma Energietransitie Soest 2020-2025. In dit programma zijn dertig projecten gebundeld die de energietransitie mogelijk maken. De opdracht die bij de RES zit, is dat de energie die uiteindelijk nodig is, lokaal moet worden opgewekt De doelstelling daarbij is om 0,16 TWh in 2030 lokaal op te wekken. Dat is 0,16 miljard of 1.600.000.000 Kilowattuur. Ter vergelijking: Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt al jaren rond de 120 TWh. Dat is (te) veel.

Het Uitnodigingskader is opgesteld na een uitgebreide participatie. De bedoeling is dat uiteindelijk belangstellenden zoals energiecollectieven en energiemaatschappijen, initiatieven indienen om windmolens en zonneweides te realiseren. De bedoeling is dat vervolgens belangstellenden zoals energiecollectieven en energiemaatschappijen, initiatieven indienen om windmolens en zonneweides te realiseren. Het hele Uitnodigingskader vind je hier.

Locaties

Terug naar afgelopen donderdag. Het Uitnodigingskader gaat dus enkel uit van energieopwekking met zonneweides en moderne windturbines. Het brengt in beeld waar en hoe daar binnen de gemeente Soest ruimte voor zou zijn. Een onderwerp dat – niet alleen in Soest - veel discussie heeft opgeleverd.

Voor de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is het altijd duidelijk geweest dat in het open poldergebied geen zonnevelden mogen komen.

Zorg nu eerst maar eens dat alle daken van bedrijven en woning voorzien worden van zonnepanelen. Ons amendement over zonneweides, mede ingediend door Soest 2002, kreeg na enige discussie een ruime meerderheid van de stemmen. In een ander artikel op deze site besteden we aandacht aan de windturbines.

Spoorwegdriehoek

Met het amendement wordt Locatie B geschrapt als plek om een zonneweide te ontwikkelen. Dat is het terrein aan de Grote Melmweg waar de Langeeindsche Maatweg doorheen loopt. Daar bevindt zich ook het volkstuincomplex Ons Buiten waarvan de gebruikers de afgelopen maanden actie hebben gevoerd tegen de komst van een zonneweide naast of op hun terrein.

Naar de overtuiging van GGS, is het draagvlak om een deel van de polder te gebruiken voor energieopwekking niet aanwezig, zolang niet andere mogelijkheden zoals verdere uitrol van zonnepanelen op daken volledig is. Eerst maar eens besparen en de daken van vooral bedrijven, maar ook woningen volleggen is ons standpunt.

Zeker als je in de toekomst een goed bruikbare polder wilt realiseren waar agrarische bedrijven hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren, vinden wij ook dat de benaming ‘Agrarisch natuurlandschap’ moet zijn. In dit landschap moet meer biodiversiteit komen om aan te sluiten op een gezond leefgebied voor de weidevogels. Het bijzondere, open landschap van Eemland is het waard te beschermen.

Locatie A is overigens langs de A28. Daar zal onderzoek naar gedaan worden.

‘Zon op dak’ extra stimuleren

Onze fractie wil graag extra gaan investeren om bedrijven en inwoners te gaan verleiden hun daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Dit, omdat wij ook gehoor willen geven aan de oproep van de veertien jarige Veerle van Zanten die zij deed aan alle gemeenteraadsleden in een brief naar zij opriep om te investeren in’ zon op dak’. Ons plan is heel eenvoudig: geef eigenaren die investeren in zonnepanelen op dak een beloning. Dit kan  door een korting te geven op de OZB (Onroerende Zaak Belasting).

De brief van Veerle

Genoemde brief van Veerle van Zanten kwam op 27 juni bij de raadleden binnen via het contactformulier op de website van de gemeente. Meerdere fracties verwezen er naar tijdens de vergaderingen. Graag deen wij de brief hier in zijn geheel:

Beste gemeente soest.

De zon schijnt, en zelfs als er wolken voor zitten vangenzonnepanelen energie op van de zon.

Mijn vraag aan u is of u een investering zou kunnen maken, dat heel soest zonnepanelen op hun dak heeft. Zonnepanelen zijn erg duur, daar ben ik mij van bewust, maar als u nou eens nadenkt over de gevolgen; u zal uiteindelijk alles terug verdienen, want grijze energie opwekken kost ook geld, en erger nog, het kost ons onze wereld.

De aarde is aan het opwarmen, dat weten wij allemaal, dus laten we dit samen tegen gaan. Soest zou bekend staan als ‘eerste volledig op zonne energiegedreven dorp van Nederland’ Dit zou meerdere dorpen aan het denken zetten om het zelfde te doen. Ook moet u denken aan het doel dat we voor 2050 energie neutraal moeten zijn.(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst)

Nederland staat helemaal onderaan als het gaat om duurzame energie opwekken. En elk jaar zeggen de kamerleden ‘we gaan er echt wat aan doen’, terwijl er niks gebeurd. Gaan we echt pas actie ondernemen als het te laat is? Of doen we er nu wat aan, zodat mijn kinderen, en hun kinderen in een gezonde wereldkunnen leven, waar ze kunnen leren dat er sneeuw ligt op de noordpool, in de plaats van dat in hun geschiedenis les te krijgen. Lees dit artikel in het ad: https://www.ad.nl/binnenland/nederland-bungelt-in-europa-helemaal-onderaan-op-het-gebied-van-duurzame-energie~ad201a8e/ Of deze van het cbs: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/13/nederland-voorlaatste-op-ranglijst-eu-hernieuwbare-energie

Hierin staat precies uitgelegd waar Nederland staat in de duurzame energie.

Het lijkt mij goed als er alleen nog elektrische auto’s worden verkocht. Die moeten dus goedkoper worden. Misschien kan de overheid iedereen zonnepanelen op het dak geven. En energie uit een zonnepark aan mensen die in een flat wonen. Windmolens wekken ook veel energie op. Het is jammer dat mensen zeggen dat ze niet mooi zijn. Rokende fabrieken zijn toch veel lelijker? Als ik een windmolen zie, denk ik: lekker bezig, een stapje dichterbij schone energie!’ https://www.17doelendiejedeelt.nl/doel/werelddoel-7-betaalbare-en-schone-energie/

Dit zei ik toen ik 9 was. Ik ben opgegroeid met de verhalen ‘scheid je afval veer, dit is beter voor het milieu’ en toen ik de kans kreeg om mij uit te spreken in een campagne heb ik mij meteen opgegeven. Ik ben best teleurgesteld in de grote bazen, dat het in de tussentijd 5 jaar later is, en dat er nog niks is veranderd. En natuurlijk doet iedereen hun best, en gebeurt er wel iets. Maar het is niet genoeg. Ik ben bang voor mijn eigentoekomst, voor de toekomst van mijn kinderen.

Dus ik zou u willen vragen om over na te denken, als u gewoon even alle zaken waar u mee bezig bent op orde van noodzakelijkheid zet, dan weet u toch zelf ook wel dat het redden van de wereld de belangrijkste is.

Met vriendelijke groeten:

Veerle van Zanten, 14 jaar, ambassadeur van werelddoel 7‘schone en betaalbare energie’.


Foto: volkstuinvereniging “Ons Buiten”

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht