Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Jaarstukken 2019: Financiële Veenbrand

vrijdag 10 juli 2020

Soest deed het goed in 2019. Alhoewel de meest aandachte naar de plannen voor de toekomst ging, stond ook de Jaarrekening en de Accountantsverklaring over 2019 op de agenda. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) maakte daar in de gemeenteraadsvergadering de volgende opmerkingen bij.

Allereerst zijn we blij met de tijdige oplevering door BDO, de nieuwe accountant. Dat is in het verleden wel anders geweest. Zoals de Auditcommissie ook meldde in haar bericht aan de raad, lijkt de overgang soepel te verlopen.

Het doet ons ook deugd dat de Jaarstukken de nodige aandacht kregen in veel technische vragen en we danken het ambtelijk apparaat voor de zorgvuldige schriftelijke beantwoording.

In de beantwoording van vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek dat de wethouder ook oog heeft voor twee belangrijke zorgpunten, namelijk

- het weglekken van geld uit het sociaal domein. Uit het accountantsverslag blijkt €675.000,- niet goed verantwoord is. Dat wil zeggen dat niet duidelijk is of daar wel prestaties tegenover hebben gestaan. Het wil niet zeggen dat er sprake is van onrechtmatigheden en het valt binnen de procentuele marges die zijn gesteld. Maar het blijft een fors bedrag waar allicht wat valt terug te winnen. Uit recente publicaties blijkt ook dat de nationale toezichthouders in de Zorg hun regels gaan aanscherpen. Uit andere publicaties blijkt ook dat dit hard nodig is...

Over een paar jaar is de gemeente verplicht om zelf een In Control Statement op te stellen. Dit houdt in dat de interne controle op de administratie in orde moet zijn. Wij denken dat dit proces hierin kan helpen. Als de organisatie daadwerkelijk In Control is, is er ook meer grip op de risico’s en zal het geld uiteindelijk efficiënter besteed worden.

- voorbereiding op begroting. Zoals blijkt uit de Voorjaarsnota 2020 en Kaderbrief 2021 moeten er nog moeilijke financiële beslissingen worden genomen voor de begroting van volgend jaar. De wethouder heeft toegezegd de raad zo snel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding.

Veenbrand

Soest doet het goed. Of deed het goed in 2019. Want er is natuurlijk wel reden tot zorg. In de Jaarstukken is een voorschot genomen door te wijzen op de problemen door Sociaal Domein, met name de Jeugdzorg, en de coronacrisis.

Onze nieuwe accountant BDO is een specialist voor het openbaar bestuur. Het is dan ook interessant om het zien hoe zij de vergelijking trekt met andere gemeenten. In de BDO Benchmark Nederlandse gemeenten staan we plek 26 van de ruim 130 vergelijkbare gemeenten.

In die Benchmark spreekt BDO overigens van een ‘financiële veenbrand’ die woedt in de Nederlandse gemeenten. De oorzaak is bekend: Den Haag geeft de gemeente taken maar geen knaken. BDO merkt op dat vooral kleinere gemeenten die er goed voor lijken staan met maar één gevalletje Jeugdzorg in het rood belanden.

Ruimte

Voorlopig constateren wij met BDO dat Soest bovengemiddeld goed scoort op de Ratio Weerstandsvermogen, de Solvabiliteitsratio, de Netto Schuldquote en de Ratio Grondexploitatie. Daar is dus ruimte die we wellicht hard nodig gaan hebben.

Eerder schreven de gezamenlijke gemeenten van de provincie Utrecht een noodbrief naar Den Haag. Deze week luidden ook provincies de noodklok omdat zij als toezichthouder zien dat ‘hun’ gemeenten het niet gaan redden. Daar is, zonder veel resultaat, over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Inmiddels heeft ook de Vereniging van Wethouders een noodbrief geschreven aan de minister van Binnenlandse Zaken.

De financiële veenbrand die BDO benoemt heeft dus ieders aandacht en bedreigt Soest ook.


Meer over de Voorjaarsnota 2021 en Kaderbrief 2021 vind je in dit artikel.

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht