Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Miljoenentekort dreigt

vrijdag 21 juni 2019

Het is erg onrustig in ‘gemeenteland’: veel gemeenten komen erachter dat de inkomsten uit het Gemeentefonds de komende jaren gaan dalen. Je zou zeggen: Hoe kan dit? Het gaat toch economisch goed in ons land?

Dat zit, in het kort, als volgt: de Rijksoverheid, die het gemeentefonds  financiert, heeft aangekondigd minder middelen uit te gaan keren aan de gemeenten. Het gevolg is dat de lokale overheden met de gebakken peren blijven zitten en drastische maatregelen moeten treffen om niet in financiële problemen te komen. Ook onze gemeente moet gaan bijsturen, want volgens de laatste informatie zal, bij onveranderd beleid, de komende jaren een tekort van miljoenen euro’s ontstaan.

Per jaar geeft de gemeente Soest bijna 115 miljoen euro uit. Hiervan gaat bijna 47 miljoen naar de sector Zorg en Welzijn. De uitgaven voor Zorg en Welzijn blijven stijgen, want wij willen ervoor zorgen dat de inwoners die echt afhankelijk zijn van deze hulp, deze ook krijgen. Daarnaast heeft de gemeentes veel extra wettelijke taken gekregen van de centrale overheid. Ook hier zal altijd geld voor gereserveerd moeten worden. Conclusie: iedere gemeente, dus ook Soest, moet op zoek naar manieren om besparingen te realiseren en de inkomsten te verhogen.

Kadernota startpunt om te komen tot een sluitende begroting

Het college van B&W heeft de Kadernota 2020 onlangs aangeboden aan de gemeenteraad. Hieruit blijkt onder meer dat in het verleden een aantal onderwerpen – om uiteenlopende redenen – uit het zicht is geraakt. Zoals bijvoorbeeld de behoefte aan financiële middelen om de toekomstige vervangingsbehoefte van onze kapitaalgoederen (wegen, accommodaties, riolering, groen) en het GVVP (dat is het Gemeentelijk Vervoers- en verkeersplan) te kunnen uitvoeren.

Er moet nu een duidelijk beeld geschetst worden zodat adequate maatregelen getroffen kunnen worden waardoor op langere termijn geen onoplosbare financiële problemen ontstaan. 

Onze fractie is voorstander van het beginsel om ieder jaar een sluitende begroting te hebben. Hou rekening met de plannen die je gaat uitvoeren, is ons devies. En bekijk mogelijke maatregelen voor de langere termijn. Verhogingen van de OZB en de leges mogen niet op voorhand worden uitgesloten. Het is geen fijn verhaal maar de komende periode zullen al dit soort vraagstukken de revue passeren in de zoektocht naar een financieel verantwoorde toekomst voor Soest!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht