Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS stelt vragen over onveilig kruispunt Soesterberg

maandag 10 juni 2019

Op 3 juni werd werd de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) fractie op de hoogte gesteld van een ongeluk op het kruispunt Kampweg/Rademakerstraat/ Banningstraat in Soesterberg. Met verkeerskundige maatregelen kan deze plek een stuk veiliger gemaakt worden voor alle verkeer.

Wij hebben vragen aan het College van B&W gesteld omdat hier sprake is van een onoverzichtelijke situatie waar onnodig ongelukken gebeuren.

Verkeer dat komt vanaf de vliegbasis en Soesterberg-noord, kan niet zien dat er een fietpad is op de Rademakerstraat. Fietsers belanden zo op de weg die voor auto-verkeer bestemd is. Er is bovendien geen zebrapad voor overstekende voetgangers die aan de overkant naar, bij voorbeeld, de bushaltes lopen.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad binnen het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) krediet beschikbaar gesteld voor verkeerskundige doelstellingen, zonder concrete bestemming. Mogelijk dat daar nog ruimte is om de nodige maatregelen hier te financieren.

De fractie van GGS heeft het college een drietal vragen voorgelegd.

  1. Is het college op de hoogte van het verkeersongeval op 3 juni 2019 op de kruising Kampweg en Rademakerstraat tussen een personenauto en een scooter?
  2. Bent u het eens met onze fractie dat de voorrang aanduiding op het genoemde kruispunt op zijn minst onduidelijk is, waardoor er een verhoogd risico is op verkeersongevallen?
  3. Is het college bereid om een deel van het beschikbare krediet voor verkeerskundige doelstelling, aan te wenden om maatregelen te treffen op het genoemde kruispunt zodat alle weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van dit kruispunt?

We kijken met belangstelling uit naar de beantwoording.

Yolanda Bonouvrié

Raadslid

06 - 123 019 03

Raadslid

Aandachtsgebieden: Soesterberg - Natuur en  Milieu - Veiligheid


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht