Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Raadvergadering besluit eindelijk over de Buitensport

vrijdag 24 mei 2019

Jarenlang heeft het heel sportminnend Soest en de gemeente beziggehouden: het dossier over de buitensportverenigingen aan en nabij de Bosstraat. Hoe moest de ruimte verdeeld worden?  Eindelijk is er nu een besluit genomen.

Historische vergadering

De afgelopen jaren passeerde allerlei mogelijkheden de revue, van het verplicht verhuizen van de sportverenigingen tot het aanleggen van nieuwe velden in de bossen. Het huidige college van B&W met wethouders van GGS, VVD, D66 en CU/SGP legde de raad afgelopen maand een plan ter besluitvorming voor.  Op woensdag 22 mei jl. werden de plannen tijdens een historische raadsvergadering unaniem goedgekeurd.

Aan de Bosstraat spelen naast elkaar twee voetbalclubs, de hockeyclub en de honkbalvereniging. Voor het gemak wordt het terrein even verderop – atletiekvereniging Pijnenburg en VV Hees aan Verlengde Oude Utrechtseweg – ook meegenomen in de besluitvorming.

Na een week van veel overleg kwamen er uiteindelijk zes amendementen en moties ter tafel waarover de raad zich moest buigen. Van vier van hiervan was GGS mede-indiener. Niet alle te nemen maatregelen werden unaniem gedragen door de partijen, maar belangrijk is dat de gestelde financiële kaders niet worden overschreden en dat er een unaniem akkoord kwam.

Het was voor de bezoekers en luisteraars via Radio Soest niet fraai, maar voor de exacte formulering was een schorsing van een uur nodig. Namens de hele raad lichtte GGS fractievoorzitter Jan Paauw toe dat het de partijen goed leek alle amendementen even naast elkaar te leggen. “Met excuses voor het oponthoud. Normaliter gebeurt dat niet tijdens vergadering.”

Extra kunstgras

Het akkoord houdt onder meer in dat hockeyclub MHC Soest er een vierde veld bij krijgt. Voetbalclub SEC verliest hierdoor een veld, maar zij kunnen mede gebruik gaan maken van het kunstgrasveld dat bij SO Soest gerealiseerd wordt. De fractie van GGS vond het noodzakelijk om voor veld 2 van SO Soest toch voor een extra kunstgrasveld te kiezen. Voor de totale capaciteit is dit veld weliswaar niet noodzakelijk, maar het zorgt voor meer speelcapaciteit wat het gezamenlijk gebruik van het veld bevordert. Het delen van de velden is noodzakelijk voor de toekomst en het gebruik van de gemeentelijke velden is niet meer exclusief toegewezen aan een vereniging.

Henk Diemers, sportwoordvoerder van onze fractie verwoordde dit woensdag avond 22 mei als volgt:

“Vorige week heeft de fractie van de GGS tijdens de opiniërende vergadering al aangegeven dat variant 1 van het rapport Sweeco betreffende invulling sport Bosstraat en de locatie Verlengde Oude Utrechtseweg ons vertrouwen geeft.

Nogmaals complimenten aan het college en betrokken ambtenaren dat zij met een goed plan zijn gekomen. Een plan dat ook wat vraagt van de verschillende sportorganisaties. Zij moeten meer gaan samenwerken en elkaar in staat stellen sportvelden te delen. Dat vraagt wat ons betreft ook dat er begeleiding vanuit het gemeente huis moet komen!

Vorige week bleek al dat er brede steun was om veld 5 SO Soest veld 5 niet te verschuiven.  Zie ook het amendement van VVD waar wij mede-indiener van zijn.

In het voorstel wordt voorgesteld, veld 2 het zogenaamde Wetra(*) veld te renoveren. Volgens berekeningen zal dit voldoende wedstrijd capaciteit geven, inclusief het gebruik van dit veld door voetbalvereniging SEC. Door voortschrijdend inzicht zijn wij van mening dat het Wetra veld vervangen dient te worden door een kunstgrasveld. Het zal de capaciteit extra vergroten en wij zien dit als een smeermiddel om de gezamenlijk gebruik extra te stimuleren. Dit veld kan namelijk ook bespeeld worden bij slecht weer. Het gebruik van een Wetra veld kan dan immers afgelastingen veroorzaken bij slecht weer. Dat geeft weer druk op andere velden . De insteek is dat de velden ook door andere verenigen gebruikt moeten worden bij eventuele calamiteiten of een te kort aan wedstrijd velden.

De extra kosten die hiermee gemoeid zijn t.w. 150.000 euro kan uit de besparing van het niet verschuiven van veld 5 ter beschikking komen.” Uit deze besparing moeten ook aanpassingen in de verkeerssituatie worden bekostigd die de veiligheid moeten verhogen. Met name op de zaterdagochtend is het erg druk.

(*) Wetra = Wedstrijd/trainingsveld. Wetra is een natuurgrasveld met een kunstmatige bodemopbouw. Dankzij de samenstelling van de toplaag kan een dergelijk veld meer bespelingsuren aan dan een gewoon natuurgrasveld, maar minder dan een kunstgrasveld

Henk Diemers

Raadslid

06 - 575 435 11

Raadslid

Aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn - Sport en Recreatie - Verkeer en Vervoer


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht