Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

De elfde Englezing: aanzet tot biodiversiteit.

vrijdag 5 april 2019

Op 27 maart jl. vond voor de 11e maal de Englezing plaats, een bijeenkomst die jaarlijks wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden Soester Eng. Dit keer was de spreker de agrariër Pieter Kuijer. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is altijd graag aanwezig bij de Englezing. En niet als enige. De Molenkamer zat vol mensen.

Kuijer bewerkt ongeveer een vierde deel van de Soester zuidelijke Eng. Hij doet dit met aandacht en respect voor de natuur. Door goede keus en afwisseling van gewassen is een goede opbrengst te realiseren met een minimum aan bestrijdingsmiddelen.

Kuijer oogstte lokaal al enige bekendheid met de verbouw van een vergeten groente, het Soester knolletje. Tijdens de lezing ging hij in op zijn werkwijze en toonde zich een bezield man en een vlot spreker. Met zijn kennis en humor wist hij de zal in de ban te houden. Als afsluiting introduceerde Kuijer  een prachtig plan voor de zuidelijke Eng.

Het plan

Om de door Kuijer bewerkte akkers wil hij een gordel van bloemen aanleggen. Dit worden percelen van 60m2 die door bedrijven en particulieren voor €25,- euro per jaar kunnen worden gesponsord. Men heeft er verder geen omkijken naar. Kuijer verzorgt het inzaaien en het onderhoud. Voor €75, - kan ook een contract voor drie jaar worden afgesloten. Op deze manier ontstaat langs de wandelpaden over de Eng een bloemenzee. Door de keus van het juiste zaadmengsel staat er altijd wel wat in bloei. Insecten vinden er voedsel, het biedt schuilmogelijkheden voor hazen en fazanten, kortom de biodiversiteit komt het volledig ten goede.

Het geringe huurbedrag dient om Kuijer te compenseren voor het verlies aan opbrengst van zijn gewassen. Immers, waar de bloemen staan kan geen commerciële teelt plaatsvinden.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is het sleutelwoord. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert voedsel en grondstoffen. Biodiversiteit omvat het geheel aan planten- en diersoorten op aarde en hun leefsystemen. Zonder biodiversiteit geen landbouw, eigenlijk dus logisch dat de boer dit charmante initiatief neemt. En geweldig dat het zo grandioos ontvangen wordt want alle aanwezigen waren enthousiast en er werd volop ingetekend op de bloemenperceeltjes. Naast verhoging van de biodiversiteit op de Eng zal het creëren van deze betrokkenheid er toe leiden dat meer bewoners zich gaan bezighouden met de Eng. Wat is er leuker dan af en toe een wandeling naar je ‘eigen’ perceel?

Zeer herkenbaar zal het ‘eigen’ niet zijn. De stroken worden, uiteraard, een aansluitend geheel, zonder hekjes, afscheidingen of andere ongewenstheden. GGS steunt het initiatief van boer Kuijer van harte en wist gelukkig, al tijdens de lezing, zes percelen in de wacht te slepen.

GGS strijdt voor verhoging van de biodiversiteit te verhogen. Er moet samenwerking worden gezocht tussen agrariërs, het Groot Gaesbeeker Gilde en natuurorganisaties zoals IVN Eemland en Natuurmonumenten om de weilanden natuurlijker te maken.

Hoe zo’n bloemenperceel te huren

Op website van de Engtuin kan ingetekend worden op de perceeltjes. Inmiddels zijn alle percelen vergeven. mensen die voor volgend jaar willen intekenen kunnen via de site een berichtje sturen. 

Foto onder: Bloemenakker op de Eng, door Hanz-Art.

 

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht