Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Sociaal gezicht, vuurwerk en seks in de Raadvergadering

donderdag 22 januari 2015

Met een goed gevulde, rustige tribune ging de Raadsvergadering op 22 januari 2015 snel van start. Binnen het uur werden de eerste acht agendapunten afgewerkt, waaronder de vaststelling van de nieuwe OZB. Het volgende punt was de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Ook die werd vastgesteld, maar niet zonder slag of stoot. Want zowel de openingstijden van de massagesalon als het beperken van vuurwerkoverlast gaven nogal wat stof ter discussie.

Afhankelijk had de gemeente Soest toestemming aan de massagesalon (Lange Brinkweg 68) gegeven om ook open te gaan op zondag.  Dit was tegen het zere been van omwonenden die ondanks eerdere toezeggingen niet op de hoogte zijn gebracht van dit voornemen. Betreurenswaardig voor de omwonenden. Door eerdere toezeggingen hadden ze bepaalde verwachtingen. Ze kwamen in actie en benaderden alle raadsleden. Voor hun is uitbreiding van de seksinrichting en verruiming van de openingstijden onacceptabel. Ze drongen er op aan om in ieder geval de openstelling op zondag tegen te gaan in de nieuwe APV.

Tijdens de behandeling kwam er een amendement (ingebracht door de ChristenUnie/SGP) wat er in voorzag dat het bevoegd bestuursorgaan voor een afzonderlijke seksinrichting geen zondag openstelling kan bepalen. Ook de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft dit amendement gesteund omdat zij van mening is dat hier geluisterd moet worden naar de omwonenden. Met een meerderheid van stemmen werd dit amendement aangenomen. De burgemeester, verantwoordelijk voor de APV, vond die motie niet nodig, omdat de APV al de mogelijkheid biedt om de zondag openstelling te verbieden. De meerderheid van de Raad, waaronder GGS, wilde dit echter nadrukkelijk bevestigen.

Vuurwerk

Kwam Groen Links vorig jaar met een motie om alleen openbaar vuurwerk toe te staan, dit jaar kwam deze partij met een motie voor vuurwerkvrije zones. De motie dwingt de burgemeester, die er weinig heil in zag, om voor de zomer te komen met een plan waarin vuurwerkvrije gebieden in de gemeente Soest worden aangewezen. Ook deze motie werd door de GGS fractie gesteund.

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

In 2004 is de langdurigheidtoeslag in het leven geroepen voor mensen die langdurig van de bijstand moeten rondkomen. De financiële positie van mensen die een langdurig minimum inkomen hebben komt onder druk te staan, ze kunnen geen reserves opbouwen om bij voorbeeld een kapotte wasmachine te vervangen. Met de Participatiewet wordt met ingang van dit jaar de langdurigheidtoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag, met vrijwel dezelfde regels. Oorspronkelijk zou dit een hamerstuk zijn voor de raadsagendapunt, maar op verzoek van de PvdA werd het toch besproken.

De oude regeling geeft mensen die 36 maanden (drie jaar) of langer op een bijstandsuitkering zijn aangewezen de mogelijkheid een toeslag aan te vragen en te ontvangen. Ook in het voorstel van het College voor de nieuwe regeling was op de periode van 36 maanden aangehouden. De PvdA bracht een amendement in waarmee een jaar eerder, na 24 maanden, deze toeslag kan worden aangevraagd. Verantwoordelijk wethouder Van der Torre (VVD) vond dat te kort om te spreken van ‘uitzichtloos’. Maar volgens een meerderheid van de raad kan deze periode best worden verlaagd naar 24 maanden omdat deze groep mensen het, zacht gezegd, toch al niet breed heeft. De toeslag bedraagt ongeveer 500 euro per jaar en wordt op dit moment toegekend aan circa 80 huishoudens in Soest.

Er werd hoofdelijk gestemd. Het amendement van de PvdA bekrachtigd met 15 stemmen voor en 12 tegen. Naast de GGS fractie kreeg het de stemmen van de hele oppositie en van verschillende raadsleden van coalitiepartijen CDA en Soest 2002. Onze fractie is verheugd dat de meerderheid van de Raad z’n sociale gezicht heeft laten zien.  

Hond bijt hond

Vorige week kwam in het nieuws dat bij een bijtincident in de Lange Duinen een hond is doodgebeten door een andere hond. Terwijl de avond vorderde, kwam mevrouw De Bes inspreken in De Raad. Zij pleitte voor een protocol waarin bij zogeheten bijtincidenten zowel de hond als het baasje in therapie moeten gaan. Er is al een meldpunt voor bijtincidenten en de politie kent een vaste handelwijze. Het CDA bracht hiervoor een motie in om een werkbaar protocol op te stellen. Na enige discussie stemde burgemeester Metz erin toe de huidige handelwijze vast te leggen. Punt is dat er dan wel aangifte gedaan moet worden van het bijtincident. Dat gebeurt nu te weinig. Maar vooral valt er wellicht nog een wereld te winnen met preventie: mensen informeren over de omgang met honden. Dan worden bijtincidenten en aangiftes daarvan voorkomen.

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht