Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Belangrijke besluiten in de gemeenteraadsvergadering van 14 maart

zaterdag 16 maart 2019

Haalbaarheidsonderzoek nieuwe sporthal bij sportboulevard "de Engh"

Afgelopen donderdag 14 mrt stonden een paar belangrijke besluiten op de agenda van de gemeenteraad. Zoals het onderzoek of een nieuwe sporthal bij "sportboulevard de Engh" haalbaar is. Deze hal moet in de plaats komen van Beukendal, waar een meerderheid van de gemeenteraad sociale woningbouw wenst.Ondanks veel kritiek op de plannen van de oppositie, die liever een nieuwe sporthal in Overhees had gebouwd, kreeg het voorstel voor een haalbaarheidsstudie ruime steun. Alleen GroenLinks, LAS, en POS (3 zetels) stemden tegen.

De weg is nu vrij om in een werkgroep, samen met de omwonenden, vertegenwoordigers uit de sport en het onderwijs een programma van eisen op te stellen. Het daarop gebaseerde businessplan moet uiteindelijk duidelijk maken of de gemeenteraad accoord gaat met de realisatie. De bedoeling is dat die informatie voor de zomervakantie beschikbaar is. Het valt te verwachten dat de financiele haalbaarheid daarbij een belangrijke rol gaat spelen. Nu al is duidelijk dat de bouwkosten hoger zullen zijn dan het vorige college had berekend. De bouwprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, plus dat er extra eisen gelden ten aanzien van energie en milieu. Misschien komt uit het onderzoek dat renovatie van Beukendal toch slimmer is?

Beleidsontwikkeling samen met de regio Amersfoort 

Soest maakt met 8 omliggende gemeenten deel uit van het samenwerkingsverband "Regio Amersfoort". Het rijk en de provincie stimuleren vanwege de energietransitie en klimaatdoelen, dat er meer regionaal wordt samengewerkt door gemeenten. Dat heeft ook alles te maken met de ingrijpende wijzigingen op gebied van de ruimtelijke ordening met de invoering van de Omgevingswet en de daarbij vereiste omgevingsvisies van het Rijk, de provincie en gemeenten.

In de regio is door de ambtenaren en bestuurders aan een bureau opdracht gegeven om een planologisch onderzoek te doen, hoe de regio ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Daaruit zijn een aantal speerpunten geformuleerd voor de regionale samenwerking. Het gaat om Woningbouw; Arbeidsmarkt, Energietransitie en Duurzaamheid. 

Om te voldoen aan een belangrijke intentie van de omgevingswet, om draagvlak voor ingrepen te krijgen, heeft de Regio bedacht om dialooggroepen te vormen. Tot nu toe wordt er nauwelijks een poging gedaan om het publiek enthousiast te maken om mee te praten, en zo wordt de dialoog beperkt tot insiders zoals raadsleden en maatschappelijke organisaties.

De gemeenteraadsfracties waren niet enthousiast over het voorstel en leken bang dat instemmen betekent, dat de uitkomsten van die dialooggroepen de besluitvorming in Soest gaat beperken. De fractie van GGS voelde er om dezelfde reden ook niet veel voor om in te stemmen. Uiteindelijk wijzigde de gemeenteraad het voorstel zo dat de gemeenteraad uiteindelijk zelf bepaald in hoeverre ze meegaat met voorstellen vanuit de Regio. Daar kan GGS mee leven. De PvdA, Groenlinks en DSN stemden tegen.

Verbod om balonnen op te laten in Soest

Ons raadslid Tim de Wolf, bekend van de bescherming van padden en kikkers tijdens de voorjaarstrek, heeft vragen gesteld over de mogelijkheid om in Soest ook het oplaten van balonnen te verbieden. Tim en GGS zijn bezorgd over de plasticsoep die met nanodeeltjes in de oceaan, de dieren en ons voedsel terechtkomen. Het terugdringen van ons plastic-gebruik en voorkomen dat het in ons milieu terechtkomt, vergt dat we onszelf beperkingen opleggen. Zoals we dat op meer gebied kunnen doen. Bijvoorbeeld vaker de fiets gebruiken en de trein, niet harder dan 100 km per uur rijden met de auto, en de thermostaat thuis op 19 graden zetten.

Op de vragen van Tim heeft het college geantwoord dat ze voor het zomerreces duidelijk zal maken op welke wijze een verbod van balonnen in de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan worden geregeld. De gemeenteraad zal op basis van die informatie moeten bepalen of er een verbod wordt ingesteld. Voor GGS is het duidelijk, er moet een verbod komen op balonnen.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht