Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Vervolgonderzoek nieuwe sporthal

zondag 10 maart 2019

Het college van B&W van de gemeente Soest wil een nieuwe sporthal realiseren op het terrein van Sportboulevard De Engh aan de Dalweg. Op basis van globaal meetwerk werd duidelijk dat er twee varianten in aanmerking kwamen voor verder onderzoek. Tijdens de opiniërende raadbijeenkomst werd afgelopen donderdag besproken of er een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd.

Het college had op basis van een betere ruimtelijke inpassing al aangegeven dat nieuwbouw aan de oostzijde van de huidige accommodatie de beste optie is. Alshoewel Gemeentebelangen Groen soest (GGS) in eerste instantie pleitte voor het realiseren van een nieuwe sporthal op de plek van het huidige Beukenhal, kunnen wij ons volledig vinden in de keuze van het college. Dit komt ook doordat wij ons realiseren dat het bouwen van goedkope woningen eveneens prioriteit heeft voor de gemeente Soest. Het terrein van Beukendal is eigendom van de gemeente en een uitermate geschikte plek daarvoor.

Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad komende week zal instemmen met een haalbaarheidsonderzoek waarin meer zaken duidelijk worden. Met name zal er een Businesscase moeten komen die uiteindelijk ook de financiële impact duidelijk moet krijgen. Ook zal er een Programma van Eisen worden opgesteld in een participatief proces met de direct betrokkenen. Dit maakt ook deel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

Aandachtspunten

Henk Diemers, woordvoerder sport van de GGS fractie, gaf het college nog een aantal aandachtpunten:

  • Betrek vooral de omwonenden bij het proces want zij hebben grote zorgen over mogelijk extra geluidsoverlast en trillingen;
  • Kijk eens goed naar de toegang van de nieuwe hal. Toegang via de huidige hal zal mogelijk problemen geven;
  • Vergeet de toegankelijkheid voor minder valide personen vooral niet: mogelijk moet er en lift bij komen;
  • Zorg dat de kantine onder beheer komt van de zaalsport-verenigingen die gebruikmaken van zowel de nieuwe als de oude hal. Zo kan er een eigen home sfeer worden gecreëerd;

Tenslotte

In het huidige coalitieakkoord is ten aanzien van de realisatie van een nieuwe sporthal het volgende aangegeven: “Grote voorkeur is er voor een volwaardige sporthal bij de huidige sporthal aan de Dalweg.”

Het doorslaggevende argument hiervoor is een clustering van sportfuncties, waardoor schaalvoordelen en synergie kunnen ontstaan. Hopelijk zal het besluit wat de raad op 14 maart 2019 neemt leiden tot een snelle realisering van een nieuwe sporthal waar de zaalsporters al zolang op wachten.

Henk Diemers

Raadslid

06-57543511

Raadslid

Aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn - Sport en Recreatie - Verkeer en Vervoer


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht