Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Moet Soest vuurwerk verbieden?

vrijdag 8 februari 2019

In januari, toen de rook van de rotjes wat was opgetrokken, was ons Opiniepanel gewijd aan de vraag: Wat is de mening van Soest en Soesterberg over vuurwerk? 

Bij Gemeentebelangen Groen Soest zijn we benieuwd hoe inwoners van Soest(erberg) de oudejaarsnacht hebben ervaren wat betreft het gebruik van vuurwerk. Op de vraag: 'Hoe zou je het vinden als het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw door consumenten in heel Nederland wordt verboden?' klikte ruim 75% van de respondenten op het antwoord: Een goed plan. Nog een paar procent meer kan zich vinden in het volgende: 'Vanaf 2019 kan iedere gemeente zelf besluiten om alle consumentenvuurwerk te verbieden. Moet Soest dat ook doen?'

De resultaten

66 inwoners hebben aan de enquête deelgenomen. Op de vraag hoe belangrijk de traditie van het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw wordt gevonden, werd door 73% geantwoord: "Niet zo, tot helemaal niet belangrijk." Redelijk tot heel belangrijk is deze traditie voor 27%.  Eén respondent sprak zijn verbazing uit dat het gehele jaar het milieu hoog in het vaandel staat, maar dat aan het eind van jaar wordt geaccepteerd dat enorme verontreiniging de lucht in wordt geschoten. Ook wordt dierenleed genoemd als reden om geen vuurwerk af te steken. Sommigen vinden vuurwerk bij Oud en Nieuw horen. Onder hen zijn voorstanders van een vorm van centraal georganiseerd afsteken.

Op de vraag of men zelf vuurwerk heeft afgeschoten met Oud en Nieuw gaf 91% aan dit niet te hebben gedaan. Geen van de respondenten heeft zwaar vuurwerk gebruikt, 9% heeft alleen licht knal- of siervuurwerk gebruikt.

Consumentenvuurwerk

Van de respondenten vindt 75% het een goed plan als het afsteken van vuurwerk door consumenten in heel Nederland wordt verboden, 16% vindt dat een slecht plan en 9% heeft hierover geen mening  of weet het niet. Wel wordt door sommigen opgemerkt dat een verbod waarschijnlijk niet te handhaven is. Dit zou wellicht kunnen wroden opgelost door vuurwerkzones in te stellen of vuurwerk op wijkniveau te laten verzorgen door geschoolde personen. Enkelen zijn van mening dat door een totaalverbod op vuurwerk,  je toch een bepaalde sfeer gaat missen.

Vanaf 2019 kan ieder gemeente zelf besluiten om alle consumentenvuurwerk te verbieden. Op de vraag of Soest dat ook moet doen antwoordt 79% dat dit een goed plan is, 13% vindt dat niet en 8% weet het niet. Ook bij deze vraag wordt opgemerkt dat handhaving van het verbod lastig zal zijn.

Vuurwerkshow door gemeente

64% van de ondervraagden zou het een goed plan vinden als Soest zelf een vuurwerkshow geeft en consumentenvuurwerk zou verbieden, 29% lijkt deze oplossing niks en ook hier weet 8% het niet . Enkele respondenten merken op dat een dergelijke show dan wel in meer wijken georganiseerd zou moeten worden, omdat Soest te uitgestrekt is om dat op één centrale plaats te doen. Ook het nadeel van de luchtverontreiniging wordt hiermee niet afgewend .

Overlast

Over afgelopen Oud en Nieuw zegt 38% , dat zij nogal last hebben ondervonden van het vuurwerk. 60% had geen last, voor hen was het een gezellige avond. Van de respondenten die zeggen last te hebben ondervonden van het vuurwerk geeft maar een beperkt aantal mensen aan in welke wijk zij wonen. Genoemd worden de Bosstraat, Smitsveen, Soester Eng en Bloemheuvel Soesterberg.

Volgende keer

Er zijn ruim 30 suggesties gedaan voor toekomstige onderwerpen voor ons opiniepanel. Meest genoemd worden: verkeer (o.a. parkeerproblemen, snelheidshandhaving), milieu (o.a. het stoken van hout, energietransitie, duurzaamheid), wonen en overlast van honden. Suggesties voor verbetering van ons opiniepanel betreffen o.a.: de lengte van de enquête, een duidelijke terugkoppeling van de resultaten en of de uitkomsten wel worden meegenomen bij de gemeentelijke besluitvorming. De samenstellers van de enquête zullen met deze voorstellen en suggesties rekening houden. Dank voor alle suggesties. 

In de raad

In de laatste Besluitvormende vergadering van de gemeenteraad op 7 februari jl. kwam het onderwerp vuurwerk ook ter sprake. Aan het eind van de vergadering werden vragen gesteld over de gang van zaken rond Oud en Nieuw en werd een ingediendde motie over dit onderwerp behandeld. In deze Motie Vreemd (vreemd, want buiten de agenda) werd gevraagd om ondersteuning van vuurwerkvrije zones die mensen zelf zouden moeten inrichten. 

Hoe sympathiek ook dat er er aandacht is voor vuuurwerkoverlast, dit lijkt ons niet de juiste manier om het probleem op te lossen. Want wat doe je als een groep 'laawaaierige bezoekers' de vuurwerkvije straat op stelten zet? En die kans is niet denkbeeldig. Handhaving is helaas nauwelijks mogelijk. Een ander bezwaar is, dat als een straat vuurwerkvrij is, de overlast zich verplaatst naar andere straten. GGS wil de evaluatie van een proef met vuurwerkvrije zones in onder meer Hilversum en Zeist afwachten en denkt ook aan andere manieren om het probleem beheersbaar te maken. In Woudenberg wordt bij voorbeeld positief bedrag gestimuleerd met een beloning voor de jeugd.

Het college heeft toegezegd een Bespreeknotitie te maken met ervaringen in andere gemeenten. Ruim voor het komend najaar worden daarin de kansen en mogelijkheden op een rijtje gezet. De bedoeling is die notitie niet alleen met de raad, maar met alle belanghebbenden te bespreken. De burgemeester voerde het woord als portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid. Ook burgemeester Metz beseft dat de sentimenten in de samenleving ten aanzien van consumentenvuurwerk aan het veranderen zijn.

Hij zei: "Iedereen is het hele jaar druk bezig met fijnstof en duurzaamheid, terwijl we met Oud en Nieuw voor drie maanden vervuiling in één keer de lucht inschieten. Het is een serieus onderwerp, dat gaat over veel meer dan alleen openbare orde en veiligheid. Het gaat over gezondheid en kwaliteit van leven voor mens en dier."  Burgemeester Metz sprak zich uit voor een landelijk (!) verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. "Maar draagvlak daarvoor is niet te bereiken door dwang. Als je weet dat je buurman astma heeft, steek je vanzelf geen vuurwerk af voor de deur. Je moet in dialoog met iedereen en dat lokt deze motie wel uit."

Later dit jaar komt de aanpak van vuurwerkoverlast dus terug op de agenda - in de raad maar zeker ook daar buiten.

 

Hans de Koning

Secretaris

035 - 609 02 27

Bestuurslid


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht