Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Vragen over veiligheid rond verbouwing AH

zaterdag 19 januari 2019

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de gemeente. De vragen gaan over de veiligheid rond de Albert Heijn aan de Burg.Grothestraat - nu, tijdens de verbouwing, en daarna.

Bewoners van de seniorencomplexen De Gossenburght, Insulinde, Wilgenblik en Residence Souveraine worden met de herinrichting van de parkeerplaats afgesneden van toegang naar de Albert Heijn en het winkelcentrum Soestdijk. De tijdelijke situatie en de beoogde definitieve inrichting levert gevaarlijke situaties op voor de (vaak oudere) bewoners en voor bezoekers vanuit wooncomplexen.

Wij weten dat er overleg is geweest tussen bewoners en de bedrijfsleiding van AH maar dit heeft in de ogen van de bewoners niets opgeleverd. Tevens hebben wij geconstateerd dat de omwonenden niet of nauwelijks zijn geïnformeerd over de gevolgen van de herinrichting.

Alternatieven

De bestaande doorgang is afgesloten. Bezoekers van de buurt moeten nu over de parkeerplaats van AH naar het centrum. De alternatieven, linksom via de rotonde omhoog lopen, dan wel rechtsom via de andere rotonde om naar Albert Heijn te komen, zijn voor velen kwetsbare bezoekers vanuit de senioren complexen niet haalbaar. Dus wordt er een mogelijkheid gecreëerd om via het parkeerterrein naar AH de gaan of naar het winkelcentrum. Deze route is wel veel gevaarlijker omdat de auto’s straks langs de voetgangers rijden.  

Er zijn zeer goede alternatieven aangedragen maar schijnbaar zijn deze niet bespreekbaar. Onze fractie heeft aan het college van B&W deze schriftelijke vragen gesteld en verzocht om, samen met AH en vertegenwoordigers uit de senioren complexen, te kijken of er een voor iedereen aanvaardbare, veiliger oplossing kan komen.

(Foto: de oude doorgang met zebrapad voor de bewoners van de seniorencomplexen)

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht