Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Over Morgen - Startnotitie Energietransitie

zondag 30 december 2018

Tijdens de Raadsbijeenkomst van 20 december j.l. heeft de Raad unaniem besloten de Startnotitie Energietransitie over te nemen. Hiermee is groen licht gegeven voor het opzetten van een energie-transitieplan door het College volgens de lijn zoals aangegeven in de startnotitie. Dit is een, ook voor niet-politici, goed leesbaar document geworden, met een samenvattende infographic. Tim de Wolf sprak.

Belangrijk is dat Soest hiermee de duurzaamheidsdoelen van de gemeente gelijk laat lopen met de landelijke ambitie. Dit houdt in dat Soest, net als geheel Nederland, in 2050 in principe geen CO2 uitstoot meer kent. Onderdeel van die ambities is te onderzoeken of 50% van de energie die we in Soest gebruiken kan worden opgewekt op eigen grondgebied, waarvan 30% door middel van innovatieve technieken. De startnotitie moet leiden tot een meerjarig programma voor de energietransitie. Dat programma zal weer ter beoordeling en vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

30-jaarsplan

Tim de Wolf, woordvoerder van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), noemde het plan 'realistisch en ambitieus'. Tim: "Het College toont in de notitie zich bewust te zijn van de onzekerheden die gepaard gaan met de energietransitie. Dit is onvermijdelijk bij een planning die zich over meer dan drie decennia uitstrekt."

"Van belang is dat niet gepoogd wordt het wiel uit te vinden. Aansluiting met de landelijke ambitie is een voorbeeld hiervan. Op deze wijze kan innovatie die in de loop der jaren verwacht mag worden ten volle worden benut bij de overschakeling van fossiele- naar CO2-vrije energiebronnen. Het is van belang niet in paniek raken en als een razende ruiter over het paard springen maar oog te houden voor behoud van de mooie Soester omgeving."

Veel te winnen

Enkele partijen lijken nu veel van onze natuur te willen ontsieren met windmolen en zonnepanelen. Tim wees in dit verband op de woorden van de milieuactivist Paul Kingsnorth in een recente aflevering van VPRO’s Tegenlicht. Verbitterd constateert Kingsnorth dat ‘de nog overgebleven wilde natuur’ wordt ingeruild ‘voor een windmolenpark en zonnepanelenfarm’. 

Toepassing van de Trias Energetica  is, aldus Tim, een voorbeeld van een goede aanpak: "Allereerst streven naar vermindering van de energiebehoefte, o.a. door isolatie. Daarnaast zo snel mogelijk en zoveel mogelijk overschakelen op duurzame energiebronnen. Geen zonneweiden en windmolens in de polder. Het vol leggen met zonnepanelen van daken binnen de bebouwde kom is voorlopig werk genoeg. Hier valt veel te winnen zonder de omgeving te ontsieren. Uiteraard, waar dit op gemeentelijk niveau kan, is het stimuleren van innovatie op het gebeid van duurzame energieopwekking van groot belang. De nieuwe technieken moeten en zullen een deel van de oplossing bieden."

interessante puzzel

"Het is", aldus Tim, "Van belang dat we de ontwikkeling op dit gebied scherp in de gaten houden en waar mogelijk experimenten faciliteren of anderszins ondersteunen. Het samenwerken met burgers en bedrijven die initiatieven tonen is essentieel."  

"De energietransitie is een onderdeel van de weg naar een wereld zonder uitstoot van CO2. Ook op andere punten valt veel te winnen. Denk aan innovatief bouwen en de reductie van vervoersbewegingen! Energietransitie, en ruimer genomen de reductie van de CO2-uitstoot, is een boeiend proces. Veel staat ons te wachten maar vooral ook in positieve zin: nieuwe ontwikkelingen met verrassende resultaten. Door het proces te beschouwen als een interessante puzzel, en er plezier in te hebben, vergroten we de kans op succes: een schone wereld!"

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht