Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

B&W antwoordt op vragen GGS over agrariër.

vrijdag 7 december 2018

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft een paar weken geleden, op 17 november, schriftelijke vragen gesteld. Hiermee wilden we meer duidelijkheid scheppen in het dossier van de agrariër die zich in de polder wil vestigen.

Daar zijn nu antwoorden op gekomen. De volledige reactie van het college kan je via deze link zelf lezen. Een paar antwoorden zijn ons wel op gevallen.

De gemeente Soest bevestigt dat het een eigen keuze van de agrariër is geweest om een deel van zijn perceel te verkopen. Ook meldt de gemeente dat er verschillende beschikbare locaties zijn voorgesteld voor een nieuwe vestiging aan de Peter van den Breemerweg.

8 afwijzingen

De gemeente Soest bevestigt dat het een eigen keuze van de agrariër is geweest om een deel van zijn perceel te verkopen. Ook meldt de gemeente dat er verschillende beschikbare locaties zijn voorgesteld voor een nieuwe vestiging aan de Peter van den Breemerweg.

In totaal zijn er 8 verschillende locaties in beeld geweest die door de betrokkene zijn afgewezen. De voornaamste redenen voor afwijzing waren ‘dat ze te ver weg lagen van de grond die hij al heeft gekocht’, of ‘niet geschikt.’ Uit de beantwoording van onze vragen blijkt de verhuizing naar de polder door deze agrariër overigens weinig tot geen steun te krijgen van omwonenden en andere agrariërs.

Ook gaf het college van B&W aan dat er steeds minder agrarische bedrijven zullen zijn en dat het aantal overblijvende en te koop staande agrarische bedrijven steeds groter wordt. Er komen dus locaties vrij die een agrarische bestemming hebben. De agrariër in kwestie kan zich daar ook vestigen, geheel volgens de gemeentelijke en de provinciale regels van dit moment.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht