Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Besluitvormende raadvergadering november

maandag 3 december 2018

Tijdens de besluitvormende raad van 29 november jl. werden drie belangrijke besluiten genomen, te weten:

  • Overname van conclusies uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie over het duurzaamheidsbeleid,
  • globale regeling van Participatie rondom de Omgevingsvisie
  • en de Najaarsnota.

Maar dit alles werd overschaduwd door een zogeheten ‘motie vreemd’ (vreemd, want buiten de agenda om) van 7 oppositie partijen.  

In deze vreemde motie vreemd vragen die partijen om uiterlijk in februari 2019 de raad “een beargumenteerd, volledig en correct raadsvoorstel voor te leggen over uitvoering van het raadbesluit uit december 2013”. Bedoeld wordt het besluit om mogelijk te maken dat er een boerderij aan de Peter van de Breemerweg kan worden gevestigd. Het gaat hier (natuurlijk) om de boerderij van André van Dorresteijn.

Vreemd

Vreemd was de motie vooral omdat het college van B&W het besluit om geen medewerking te verlenen in december wilde voorleggen aan de raad. In de agendacommissie werd dit afgeketst. De 8 niet-coalitie partijen kwamen met het verzoek om dit onderwerp niet te agenderen. De belangrijkste reden was dat ze tijd nodig hebben om dit dossier te bestuderen. Het zou daarom in februari 2019 in de vergadering komen. Daar hebben wij begrip voor.

Maar tot onze verbazing komen dezelfde partijen nu via deze motie vragen om een beargumentering en geven alvast aan dat het een onzorgvuldig besluit is wat getuigt van onbehoorlijk bestuur. Het tweede deel van de motie vraagt namelijk om “alert(er) te zijn op de wettelijke bevoegdheid van raad en college en op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwens-, zorgvuldigheids- motiverings- rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van fair play.”

Behoorlijk

Vorige week heeft ook GGS vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen in het dossier. Met de beantwoording van die vragen en de voorbereiding op de vergadering in februari mag je ervan uitgaan dat de staatsrechtelijke beginselen (zoals altijd) in acht worden genomen bij de behandeling van dit onderwerp.

Het niet voldoen aan de rechtsbeginselen is een politieke doodzonde. Een verwijt in die richting kan (moet) al snel als een motie van wantrouwen worden uitgelegd. Wethouder Harrie Dijkhuizen toonde zich dan ook onaangenaam verrast. Ook onze fractie kon de actie van de oppositie partijen niet waarderen. Bij monde van het CDA gaven de indienende partijen aan dat de motie alleen over het proces gaat, en niet over de inhoud van het besluit. Een besluit wordt toch uitgevoerd (of niet) onder verantwoordelijkheid van het college. Het is hier dus lastig om die twee los van elkaar te zien, zeker als er zulke grote woorden worden gebruikt.

Na toezegging van aan het college van B&W om het geheel ook nog eens door een jurist te laten beoordelen werd de motie aangehouden. Dat wil zeggen, er werd niet over gestemd, maar de motie is ook nog niet van tafel.

Wordt vervolgd - met een uiteindelijk besluitvorming in de eerste week van februari 2019.

 

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht