Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg kan van start

donderdag 20 april 2023

Afgelopen donderdag (20 april 2023) was een historisch moment voor Soest en Soesterberg, waarbij minstens twee flessen 'bubbels' in de raadzaal werden vergeven. Eensgezind besloot de gemeenteraad namelijk om bijna 1,5 miljoen euro uit te geven aan het inrichten van een nieuw sociaal-cultureel centrum aan het nieuwe Den Berghplein in Soesterberg. Daarnaast wordt de komende jaren structureel meer dan 3 ton uitgetrokken voor de exploitatie. Het centrum komt in de plint, de nu nog leegstaande begane grond van gebouw Den Bergh. Het centrum moet per 1 mei 2024 worden geopend.

Daarmee wordt eindelijk een grote stap gezet op een nieuwe weg, nadat in 2010 het Soesterbergse dorpshuis gesloten werd. De oude Stichting Dorpshuis bestaat nog steeds maar maakt geen deel uit van de nieuwe opzet. Dat de geschiedenis voor een aantal mensen nog steeds pijnlijk leeft, bleek ook bij de raadsbehandeling.  Zo werd nog steeds gesproken over een nieuw 'dorpshuis,' terwijl het sociaal-cultureel centrum echt een andere opzet kent. Ook bleef Partij Ons Soesterberg (POS) het betreuren dat alle andere locaties zijn afgevallen die de afgelopen dertien jaar in beeld zijn geweest.

De Plint

In de huidige opzet zijn vijf stichtingen samen gaan werken in een projectgroep voor de Plint, zoals we het centrum voorlopig maar noemen. Daarbij is één van de vijf partners naar voren geschoven als hoofdhuurder. Dat is Stichting De Linde die nu met de SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Soest) een soort buurthuis organiseert, Ontmoetingscentrum Soesterberg. Samen met welzijnsstichting Balans en Kunstenhuis Idea hebben de stichtingen een intentieovereenkomst getekend tot (verdere) samenwerking en realisatie van het sociaal cultureel centrum. De intenties moeten nu worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast hebben zij voor de afbouw en inrichting van de Plint een plan van aanpak, een projectplanning en een projectbegroting uitgewerkt.

De projectgroep kende nog een vijfde stichting: Samen voor Soesterberg. Deze heeft geen actieve rol meer. Achter de schermen blijft zij een verbindende rol houden. Het primaire doel van deze stichting is het financieel ondersteunen van activiteiten die een bijdrage leveren aan het sociale en culturele leven in Soesterberg.

Vleugels krijgen

We hadden onze twijfels aan de organisatiestructuur. Die lappendeken van stichtingen, is dat wel handig? Stichtingen zijn rechtsvormen die zichzelf onderhouden. Het bestuur kiest zichzelf. Het zijn juridische en financiële bubbels. Daarbij zien we SWOS, Balans en Idea werken met professionals in de uitvoering. De andere twee zijn vrijwilligersorganisaties. Kan De Linde zo'n groot centrum wel aan? Nog los van de bouwfase is de exploitatie en het beheer best een klus. Volgens het plan moet de tent zeven dagen per week open zijn, doordeweeks van 10:00 tot 23:00u.

Wat betreft de governance of bestuursstructuur wist de wethouder onze zorgen wel weg te nemen. Dat is in dit geval wethouder Van Aalst die sociale zaken beheert. Er komt een degelijke samenwerkingsovereenkomst waarbij de gemeente zeker de eerste tijd de vinger goed aan de pols houdt. Wij hopen en vertrouwen erop dat daarbij ook het culturele deel van de programmering vleugels krijgt.

Bij de stukken was een voorlopige programmering opgenomen. De witte gaten in de weekagenda bieden daarbij in principe ruimte voor veel nieuwe activiteiten. Wij hopen dat hier dan ook daadwerkelijk en laagdrempelig ruimte voor is.

Wij begrijpen ook dat de bestuurders van de stichtingen enthousiast zijn om een nieuw sociaal-cultureel centrum te starten. Het succes ervan staat of valt echter met de animo in Soesterberg. Vanuit de bevolking moeten de bezoekers en cursisten, het publiek en de vrijwilligers komen. Dat zijn de mensen die het centrum van Soesterberg werkelijk moeten laten bruisen. De huidige spelers zeggen initiatieven te verwelkomen.

Nu de raad groen licht heeft gegeven voor de investering in de locatie, gaan het college en de partners die het centrum gaan beheren in gesprek met andere organisaties en inwoners uit het dorp. Doel is om samen te kijken wat er naast het basisprogramma nog meer mogelijk is en hoe ook andere organisaties het nieuwe centrum kunnen gebruiken.

Overweging

In onze ogen heeft Soesterberg als groeiende kern gewoon recht op een eigen centrum voor culturele en sociale evenementen. Er is behoefte aan, en met het afvallen van het Officierscasino en de Marechausseekazerne als mogelijke locaties, lijkt dit inderdaad de juiste plaats op de juiste tijd. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) stemde dan ook graag in met de ontwikkeling en realisatie van een sociaal-cultureel centrum in Soesterberg.

Het budget is fors, bijna 1,5 miljoen als eenmalige investering voor de verbouwing. Daarnaast moeten we tot en met 2026 in de begroting rekening houden met jaarlijks € 180.000 voor de realisatie van het nieuwe centrum en € 135.000 subsidie voor huisvesting op de huidige locaties. Maar dan heb je ook wat - een goeie plek in het centrum van Soesterberg waar Idea, SWOS en Balans hopelijk heel veel mensen en andere clubs weet aan te trekken.

Unaniem

Tijdens de vergadering afgelopen donderdag lagen er bij dit voorstel twee moties op tafel. Er was een motie van POS (met Groen Links en D'66) om te onderzoeken hoe voor jongeren van 13-20+ jaar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook was er een motie over ouderen van POS en GL, die opriep om te onderzoeken of en hoe alle ouderen uit Soesterberg veilig en wel naar de locatie kunnen komen. POS zag dat de moties in voldoende mate zijn overgenomen in het voorstel zelf en de toelichting door de wethouder en bracht ze niet in stemming. Ze worden aangehouden. Daarop ging de partij van het Vliegdorp schoorvoetend akkoord met het voorstel. Daar zijn we blij mee, want zo is het besluit unaniem, door alle partijen in de raad, genomen om een sociaal-cultureel centrum te realiseren in Soesterberg.

En zo brengt 2024 een nieuwe lente, een nieuw Soesterberg.

Cees Paul

Raadslid

06 - 83 65 92 65

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht