Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Beschouwing startnotities

zaterdag 1 april 2023

Algemene beschouwing over de Startnotitie voor het omgevingsprogramma, uitgesproken door Erna Wegman namens de fractie van GGS op donderdag 30 maart jl.

De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024

Nederland heeft een groot aantal wetten en regels die gaan over hoe onze omgeving ingericht mag worden. Dat is best onoverzichtelijk en er soms ook tegenstrijdig. De overheid heeft daarom één grote nieuwe wet gemaakt, de Omgevingswet. Het heeft jaren geduurd en de invoering werd vaak uitgesteld, maar per 1 januari 2024 is het zover.

Met de invoering van de wet is het de bedoeling dat de gemeenteraad op een hoger, meer strategisch niveau gaat sturen. De gemeenteraad gaat over de ‘wat’ en stelt daarvoor een visie op. Het college gaat over het ‘hoe’ en stelt daarvoor programma’s op.

In 2021 heeft Soest al een visie opgesteld en de ambtenaren zijn nu druk bezig met het opstellen van de programma’s over wonen, werken, mobiliteit, water, groen en landschap en de energietransitie in Soest. Afgelopen week besprak de gemeenteraad de startnotities die het college hiervoor had opgesteld.

Wat vindt GGS van de startnotities

We hebben echt de tijd nodig gehad om deze startnotities te kunnen doorgronden. Het zijn interne projectdocumenten waaruit af te lezen is dat de ambtenaren al een boel werk hebben geleverd. Na een presentatie gevolgd door een ‘tafeltjesavond’ kwamen de notities voor ons tot leven. We leerden dat er waardekaarten worden opgesteld die de impact op de leefomgeving voor alle programma’s inzichtelijk maken. Geografische informatie vormt de basis, aangevuld met kwalitatieve informatie en uitkomsten uit het participatietraject dat gaat volgen. Deze waardekaarten zullen laten zien waar de knelpunten tussen de programma’s zitten. Want dat weten we zeker: de doelen uit de programma’s bijten elkaar. We willen wonen, werken en Soest moet bereikbaar blijven. Maar als we niet nú inzetten op het bestrijden van de klimaatcrisis (waarover de programma’s water, groen en landschap en energietransitie gaan) dan is onze woonomgeving straks onleefbaar.

GGS vindt daarom dat het besluiten over de dilemma’s die de waardekaarten opbrengen hoort bij de gemeenteraad en niet bij het college van B&W. Omdat de omgevingswet nieuw is, is niet altijd duidelijk wie welke bevoegdheid heeft. Het college heeft de raad beloofd dat het dit gaat uitzoeken.

Ook heeft GGS benadrukt dat het graag waardekaarten van een goede kwaliteit wil. Het lijkt ons wenselijk de kaarten te voorzien van verwijzingen naar achterliggende bronnen, zoals dit ook bij de begroting en bij de startnotities is geschied.

Agrarisch natuurlandschap

De in 2021 vastgestelde omgevingsvisie ziet onze polder als een agrarisch natuurlandschap. GGS hecht waarde aan deze term en heeft aan het college gevraagd om snelheid te maken met de invulling hiervan. Dit vinden we belangrijk omdat het ons en onze boeren gaat helpen bij de aanpak van de stikstofcrisis.

Gebruik van de duurzame doelen

De gemeenteraad en het college hebben met elkaar afgesproken dat de “sustainable development goals” van de VN de komende jaren gebruikt gaan worden om inzichtelijk te maken hoe Soest werkt aan duurzaamheid. In de startnotities kwam het college met een mooi afwegingskader op basis deze duurzame doelen: de “wedding cake”. Want het plaatst de zeventien duurzame doelen in drie lagen waarbij de onderste laag het belangrijkst is. Deze laag gaat over leven op land en in water, de kwaliteit van water en het bestrijden van de klimaatcrisis. Dit is de fundering waarop de rest gebouwd is. GGS is het hier hartgrondig mee eens en vindt het een goed idee als dit model gebruikt gaat worden voor onze besluitvorming straks (in september 2023).

De komende tijd plaatsen we meer artikelen op onze website over de zes programma’s die het college gaat opstellen, houd het in de gaten!

De fractie bijdrage per startnotitie:

Werken door Annemarieke Weith-Pomp
Groen en landschap door Tim de Wolf
Wonen door Jan Paauw
Mobiliteit door Cees Paul
Water, riolering en klimaatadatatie door Tim de Wolf

Erna Wegman

Raadslid

06 - 443 474 98

Raadslid

Aandachtsgebieden: Duurzaamheid - Financiën - Ecologie


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht