Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Licht op groen voor woningbouw aan de Dalweg

zondag 12 februari 2023

Afgelopen donderdagavond stemde een meerderheid van de raad (22 voor en 5 stemmen tegen) in met het globale bestemmingsplan ‘Dalweg e.o.’.

In 2020 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Dalweg vastgesteld voor het gebied rond de Dalweg, gelegen tussen de Beukenlaan en de Soesterengweg. Het Dalweggebied moet een aantrekkelijke, levendige, herkenbare plek met een groene uitstraling worden. Voor de gronden ten noorden van de Dalweg is het globale bestemmingsplan ‘Dalweg e.o.’ opgesteld. Het bestemmingsplan geeft, samen met het Uitwerkingsdocument, de richtlijnen voor de ontwikkeling van het plangebied en hierin de bouw van maximaal 250 woningen. Over dit bestemmingsplan werd afgelopen donderdag gestemd in de raad.

Voordat er verder gesproken en gestemd kon worden, moest er eerst nog overlegd worden of er op deze avond überhaupt een besluit kon worden genomen. De oppositiepartijen hadden verzocht om opschorting van de besluitvormig. De reden daarvoor was dat het college pas een dag voorafgaand aan de besluitvormde vergadering met de aanvullende informatie kwam, waar de raad een week eerder om had gevraagd. De meerderheid koos er donderdagavond voor om de besluitvorming over het globale bestemmingsplan ‘Dalweg e.o.’ wel op de agenda te laten staan.  Volgens het college zou uitstel namelijk een vertraging van minimaal drie maanden tot gevolg hebben, en dat vond ook onze fractie niet wenselijk.

Er zijn nog drie projectontwikkelaars in de running waaruit een keuze moet worden gemaakt. De projectontwikkelaar waarmee de gemeente uiteindelijk in zee gaat zal een bouwplan moeten maken welke voldoet aan het nu goedgekeurde bestemmingsplan. Het college zal de gemeenteraad tussentijds regelmatig informeren over de voortgang.

Onze fractie is verheugd dat er nu een goedgekeurd plan ligt waarvan de ontwikkeling tijdens het vorige college onder leiding van GGS is gestart. De fractie is vooral verheugd dat er in de kern van Soest een groot aantal woningen bijkomt. Wij hebben zeker begrip voor de moeite die de direct omwonenden met dit plan hebben, maar voor ons weegt het algemeen belang erg zwaar. Bij het bestuderen van alle informatie blijkt dat er verrassend veel wijzigingen mee zijn genomen t.o.v. het oorspronkelijk plan. Zo blijven alle bestaande houtwallen bestaan.  Het hoogteaccent ter plaatste van het huidige politiebureau is verlaagd van 10 naar maximaal 8 bouwlagen.  De bouwgrens direct gelegen aan de laagbouw van de woning aan de Heetakker en Soesterengweg zijn vergroot. Ook is opvallend dat er in het aangepaste plan slechts drie bouwlagen zijn toegestaan op de bouwvlakken die direct naast de laagbouwwoningen van de Heetakker zijn gesitueerd. 

Veel zorgen om de bouwhoogte zagen wij onder meer ook in de zienswijze van de Stichting Vrienden Soester Eng. Hun oproep is duidelijk: Bescherm de horizon. Van het college ontvingen wij een duidelijke visualisatie van de plannen met de beoogde maatvoering en hoogteverschillen. Aan de hand hiervan heeft onze fractie geconcludeerd dat de landschappelijke beleving gezien vanaf de Soester Eng gezien niet of nauwelijks wordt verstoord (zie bijgaande tekening). De unieke groene en landschappelijke kwaliteiten van Soest zijn de uitgangspunten in dit plan. Niet de gebouwen zijn het startpunt, maar het groen en het landschap. Slechts 40 % van het gebied wordt bebouwd, waardoor er 60% van het gebied overblijft voor groene invulling om zo een prachtige woonomgeving te realiseren. De sfeer in het plangebied zal dus worden gedomineerd door groen en het is de bedoeling dat de biodiversiteit in het gebied wordt vergroot.

Over een aantal jaar, als alles is gerealiseerd en er veel tevreden mensen wonen, er een huis van de samenleving is en de Dalweg wordt omlijst door heel veel groen, dan pas kan er echt gesteld worden dat met het vaststellen van dit bestemmingsplan er een voor Soest historisch besluit is genomen.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht