Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

van rebel tot boegbeeld

maandag 14 november 2022

We staan vandaag stil bij het overlijden van Harry Witte, (17-05-1951 – 13-11–2022), oprichter en boegbeeld van Gemeentebelangen Groen Soest.

Zo’n 28 jaar lang heeft Harry Witte als politicus zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen in de gemeente Soest. Hij begon als actievoerder in de beginjaren zeventig toen hij met anderen uit protest woningen aan de Molenstraat kraakten, de actie ‘Molenstraat Paraat’ tegen de sloop van woningen. 

Eind jaren 80 ontstond er in Soest een ware opstand omdat de gemeente plannen had om het Soester natuurbad te sluiten en ook lagen er plannen op tafel voor de aanleg van een weg dwars over de Eng en ook plannen voor de bouw van een winkelcentrum daar. Met Gemeentebelangen Groen Soest, de partij die hij in 1989 met twee andere personen oprichtte, heeft hij de plaatselijke politiek ‘wakker geschud’. Want als actievoerder wist Harry op een rebelse maar ook ludieke manier deze en andere zaken onder de aandacht te brengen. In het conservatieve Soest van toen was men dit niet gewend en was men verrast toen hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 met zijn partij vanuit het niets met vier zetels de gemeenteraad binnenkwam. Als partijleider van GGS heeft Harry zich met idealisme ingezet voor het behoud van een groen en natuurlijk Soest en heeft hij met veel strijdlust gevochten voor het behoud van de polder en van de Eng, voor groen en kleinschaligheid, voor de natuur en het leefmilieu en vooral ook om daar zuinig mee om te gaan. In de eerste jaren als raadslid werden de standpunten van zijn partij nog maar weinig gehoord en zoals hij zelf zei: ’We slaan geen deuk in een pakje boter’. Dat veranderde toen hij werd benaderd en gevraagd om wethouder te worden. Inmiddels was duidelijk geworden dat hij bestuurlijke kwaliteiten had die de gemeente goed kon gebruiken. Met verve verdedigde hij zijn standpunten in het college en de raad en de discussies die hij voerde waren vaak intens maar altijd met veel respect voor ieder zijn standpunt.

In totaal is Harry 28 jaar actief geweest in de Soester politiek waarvan 10 jaar als wethouder en 18 jaar als raadslid. Al die jaren was hij het boegbeeld van de partij maar stelde zich toch altijd bescheiden op en stimuleerde anderen in de partij om ook naar voren te treden. Zijn belangrijkste wapenfeiten waren, het realiseren van de fietsbrug over de Eem, het behoud van een openbare school in Smitsveen en misschien wel het belangrijkste wat hij gerealiseerd heeft is het samenstellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Soest. Daarin kwamen de belangrijkste elementen van zijn partij GGS naar voren zoals, het behoud van het open karakter van de polder, behoud van de groenelementen en het versterken daarvan, bouwen alleen toestaan als het echt noodzakelijk is, én niet bouwen buiten de rode contouren. We kunnen vaststellen dat zonder de inbreng van Harry Witte, Soest er heel anders had uitgezien. Bij zijn afscheid van de gemeenteraad is Harry onderscheiden met de gouden speld van de gemeente Soest als blijk van waardering voor al zijn inzet. In zijn afscheidsspeech benadrukte Harry dat je het best met elkaar oneens mag zijn maar dat je altijd respect moet hebben voor de persoon en zijn andere mening.

Wij gaan Harry missen niet alleen als mens, maar we zullen hem ook erg missen als geestelijk vader van onze partij. Tot slot wil ik eindigen met een van zijn uitspraken:

‘Ik ben gek op Soest, mijn geboortedorp. Sterker nog, als er iets kapot wordt gemaakt, voelt dat alsof het van mezelf is. Ik vind dat de wereld leefbaar moet blijven. Daarom is het ontzettend jammer dat het milieu nu zo’n lage status heeft. We hebben het te goed en consumeren als gekken. Maar het is nooit genoeg en gelukkiger word je er niet van’.

Rust zacht Harry, je was ons boegbeeld. Daar zijn we je er erg dankbaar voor.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht