Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

100 nieuwe woningen in Soesterberg!

vrijdag 2 december 2022

Tijdens de besluitvormende raadvergadering van 1 december j.l. heeft de raad het Plan van Aanpak Openbare Ruimte Soesterberg Kom goedgekeurd. Door dit plan kan woningcorporatie Portaal dit gebied intensiever benutten. Per saldo komen er 100 woningen in de categorie betaalbare woningen bij in Soesterberg.

Verduurzaming

Portaal is in dit gebied bezig om het huidige woningbestand te verduurzamen. Dit komt erop neer dat oude, slecht geïsoleerde woningen worden afgebroken en dat nieuwe, energiezuinige woningen voor in de plaats komen. Dit biedt mooie kansen voor integrale ontwikkeling van het gebied en kunnen doelen met elkaar verbonden worden. Denk hierbij de energietransitie, klimaatadaptatie, uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid en niet te vergeten het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit in Soesterberg.

Ambities

Om in kaart te brengen wat er allemaal nodig is in de openbare ruimte om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, is eerder € 75.000 beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. In het Plan van Aanpak Openbare Ruimte Soesterberg Kom zijn de ambities voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de voorziene herstructureringslocaties voor Portaal, tussen de Van Angerenstraat en de Simon Stevinlaan, bepaald. Het uiteindelijk voorkeursscenario zal een financieel beslag hebben met een bandbreedte van 2,4 tot 3,4 miljoen euro.  

Participatie

Voor de herinrichting van de openbare ruimte zoals uitgewerkt in dit plan, heeft nog geen participatie plaatsgevonden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan wordt een communicatieplan opgesteld over hoe de gemeente Soest invulling wil gaan geven aan de participatie.  Voor onze fractie is dit van groot belang geweest bij de beoordeling van dit plan. Wij vinden dat de inwoners en direct betrokken invloed moeten kunnen uitoefende op de uiteindelijke plannen en de realisatie!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht