Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

De Griftland gemeenteraad

donderdag 1 december 2022

Terugblik door Cees Paul, Karel van Geet en Tim de Wolf

Donderdag 1 december 2022 vond in de raadzaal een debat plaats van twee MAVO-4 klassen van het Griftlandcollege, als onderdeel van het vak Maatschappijleer. Drie leden van de gemeenteraad waren aanwezig: Karel van Geet (VVD), Tim de Wolf en Cees Paul (beiden GGS). Zij zaten op de plek van de wethouders maar die rol deed in dit educatieve debat niet mee. Verder was het levensecht genoeg, mede door het educatief voorzitterschap van Rob Metz en griffier Marcella van Esterik.  

Op de agenda stonden twee stellingen. De scholieren waren verdeeld over drie fracties in hun standpunt over de stellingen: Voor, Tegen of Midden. De raadsleden traden op als fractie-adviseurs vanaf de nieuwe blauwe binnenbank.  

Als raadsleden was het mooi om mee te maken. Bijna iedereen deed mee met volle aandacht en inzet. We zagen hoe natuurlijke woordvoerders zich ontpopten en hoe raadsleden soms verrast waren over resultaat wat ze zelf hadden bewerkstelligd. 

Stelling I: Het is goed dat er een vuurwerkverbod is in Soest.  

De raad was in deze samenstelling in meerderheid tegen een vuurwerkverbod en moest zich dus verplaatsen in een ander standpunt. Dat werd een mooi debat waar de voorzitter een compromis uit destilleerde: gecontroleerd afsteken op een centrale plek. Dit voorstel werd aangenomen. 

Stelling II: er moeten meer hangplekken/kjoeps komen. 

Ook over deze stelling kon de scholierenraad veel valide argumenten te berde brengen. Er bleken nogal wat bezwaren tegen de hangplekken te bestaan. Het belang echter van plekken waar men In Real Life kon socialiseren, werd breed gedragen. Er bleek wel behoefte te zijn om op veilige plekken te socialiseren. Namens het College trok de Voorzitter het raadsvoorstel in om te herzien op de ingediende punten. 

In een evaluatieronde werd benoemd dat het debat snel en interessant had plaats gevonden. De goede woordvoerders en hun argumenten werden benoemd. De beoordeling van de waarnemers konden wij als raadsleden alleen maar onderschrijven. Maar bovenal waren we blij met de betrokkenheid en het niveau van het debat.  

Cees Paul, Karel van Geet, Tim de Wolf

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht