Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Begroting Gemeente Soest 2023

vrijdag 11 november 2022

In de opiniërende raadsvergadering van 3 november is de gemeentelijke begroting voor 2023 besproken en in de besluitvormende raadsvergadering van 10 november is deze door alle partijen goedgekeurd. Dit laatste is iets bijzonders. In de afgelopen jaren stemde er altijd wel een partij tegen de begroting. Nu kon iedereen tevreden zijn. Soest staat er dan ook goed voor in 2023, mede dankzij een gezond en oplettend beleid in de voorgaande jaren. 

Tijdens de opiniëren raadvergadering spraken alle partij hun algemene beschouwing uit. Via deze link kunt u de Algemene beschouwing van GGS nog eens nalezen.

De omvang van de begroting van de gemeente Soest is gegroeid. In 2021 gaven we 121 miljoen euro uit, 2022 staat geraamd op meer dan 153 miljoen euro en de begroting voor 2023 omvat 145 miljoen euro. Die stijging komt voornamelijk doordat we meer geld van het Rijk krijgen, onder andere vanwege coronasteun en compensatie van de problemen als gevolg van de toeslagenaffaire. We krijgen meer geld, dus kunnen we ook meer kunnen uitgeven. We houden echter ook een veilige reserve aan voor onverwachte tegenvallers.

De partijen in Soest zijn eensgezind in het prioriteren van drie belangrijke thema’s: de aanpak van het woningtekort, het bestrijden van armoede en het versterken van de capaciteit op het gemeentehuis. De afgelopen jaren zijn er veel taken van het Rijk naar de gemeente verschoven. Dit legt extra druk op onze ambtenaren. Door extra gelden van het Rijk kan het ambtenarencorps worden aangepast aan de nieuwe eisen. Soest zal daardoor in de toekomst effectiever en sneller kunnen opereren in dienstverlening en het uitwerken van onder andere woningbouwplannen.

Drie grote thema’s dus: wonen, armoede en de ambtenaren zelf. Wat GGS betreft hoort daar een heel belangrijk punt bij: Groen. De gemeente doet natuurlijk mee met de Regionale Energie Strategie (gericht op het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof) maar daarnaast heeft Soest ook een eigen duurzaamheidsplan. GGS wil dat hiermee vaart wordt gemaakt. Nu geeft het Rijk de inwoners nog energietoeslag, maar dat zal geen jaren door kunnen gaan. Als de energieprijzen hoog blijven is er maar één remedie: vermindering van energieverbruik.  Dit kan voorkomen dat huishoudens in de problemen raken door de zogenaamde energiearmoede. Daarom heeft GGS een motie ingediend – die unaniem is aangenomen – waardoor de gemeente een tandje bij zal zetten bij de uitrol van de lokale aanpak woningisolatie. Dit richt zich vooral op  bewoners met een hoge energierekening, zonder de financiële- of praktische mogelijkheid om te investeren in besparende maatregelen.

Door de wens van een aantal partijen om de hondenbelasting te verlagen is wel een gat in de begroting ontstaan. Dit is echter een relatief laag bedrag dat vanuit de reserve kan worden gecompenseerd.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht