Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Klimaatadaptief bouwen in Dalweggebied

zondag 25 september 2022

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft klimaatadaptief bouwen hoog in het vaandel staan. Dat is niet alleen beter voor de omgeving, maar ook voor de mensen die er wonen. De gemeente Soest heeft in dat opzicht afgelopen zomer belangrijke stappen gezet.

Klimaatadaptief: Het Nieuwe Normaal

Op 24 juni vond in Wageningen een Klimaattop plaats waar tientallen ‘stakeholders’ (overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven en natuur- en milieuorganisaties) uit Utrecht en Gelderland bijeen kwamen. Er zijn toen afspraken gemaakt om klimaatadaptief bouwen in praktijk te brengen – ‘het nieuwe normaal’ noemt de provincie Utrecht het.

Namens de gemeente Soest ondertekende wethouder Aukje Treep de Intentieverklaring Klimaatadaptief bouwen. Het gaat erom dat bouwplannen concreet helpen de gevolgen voor het klimaat tegen te gaan. Bij de inrichting van de ruimte moeten bouwplannen rekening houden met, bijvoorbeeld, de opslag van regenwater, gevarieerd groen en bescherming tegen hitte.

‘Waterrobuust’

Doordat zoveel verschillende partijen hebben meegedacht en nu uitspreken ook mee te gaan doen kunnen we in onze omgeving bijdragen aan de Nationale klimaatstrategie. Hierin is afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust moet zijn ingericht.

De Afspraken Kimaatadaptief Bouwen vindt je hier.

Auktje Treep: “Daarmee hoeven we niet steeds zelf meer het wiel uit te vinden hoe we een prettige, duurzame en gezonde leefomgeving een plekje aan de voorkant van gebiedsontwikkeling geven. Je krijgt één richtlijn bij verschillende gemeenten. Dat schept duidelijkheid. Bouwbedrijven zijn daarom ook tevreden met deze stap.”

Dalweggebied

Een mogelijkheid om klimaatadaptief bouwen toe te passen is het Dalweggebied. Aukje Treep: ,,In de plannen voor het Dalweggebied en bij nieuwbouw in Soesterberg hebben we dat al gedaan. Zoals het scheiden van het hemelwater en het rioolwater.”

In juni 2022 zijn het globale bestemmingplan Dalweg en omgeving vastgesteld. Het ontwerpbestemmingplan ligt vanaf begin augustus 2022 ter inzage. Met de bouw van de nieuwe sporthal is inmiddels begonnen.

“Niet volbouwen”

Het woord is nu aan ontwikkelaars, de selectievoorwaarden voor de marktpartijen zijn nu al te bekijken. Het gebied van de oude sporthal Beukendal het gemeentehuis en het oude politiebureau is nu vooral groen. En dat moet voornamelijk zo blijven, ondanks het feit dat er in plaats van de bestaande bebouwing maximaal 250 woningen komen. Wethouder Aukje Treep nogmaals: ”Het is ons eigen gebied. Als gemeente hebben we dus maximale grip om te sturen en willen het gebied niet volbouwen.”

De gemeenteraad buigt zich dit najaar over het bestemmingsplan. Als daar instemming over is bereikt, moet medio 2024 worden gestart met de bouw.

Link naar het bestemmingsplan: Dalweggebied en aanvullende informatie: 

Cees Paul

Raadslid

06 - 83 65 92 65

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht