Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Extra betalen voor extra verbruik energie: stimulans om te investeren in energiebesparende maatregelen

woensdag 21 september 2022

De afgelopen maanden werden gekenmerkt door steeds meer crisissen die (kunnen) leiden tot ontwrichting van de maatschappij. Het vertrouwen in de politiek daalt en daalt en de onvrede groeit. Als fractie van Gemeentebelangen Groen Soest mogen wij onze ogen hiervoor niet sluiten. Dit doen wij ook niet, al kunnen wij helaas weinig invloed uitoefenen op de landelijke politiek. Wel kunnen wij er mede voor zorgen dat binnen onze gemeente die inwoners worden geholpen, die het water aan de lippen staat.

Maatregelen van 18 miljard euro

Tijdens de toornrede werd weer bevestigd dat als gevolg van de oorlog in Oost-Europa en de internationale sancties tegen Rusland, het gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. De gevolgen hiervan zijn ernstig; voor de burgers, fabrikanten, winkeliers, noem maar op. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en ook armoede. De inwoners hebben steeds meer moeite om hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening te betalen. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens. Al zullen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd. Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. De belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag lopen ook volgend jaar nog door. 

De uitwerking van al deze maatregelen en hoeveel de pijn daadwerkelijk wordt verzacht, is op dit moment nog niet geheel duidelijk voor onze fractie. Maar wel dat iedereen een basis portie energie krijgt tegen een betaalbaar tarief. Dit betekent onder meer dat huishoudens die meer energie gebruiken dan een gemiddeld huishouden, een hoger tarief voor het extra gebruik van gas en elektriciteit moeten gaan betalen. Onze conclusie is, dat het voor deze inwoners dus financiële voordelen heeft om zo snel als mogelijk meer energiebeperkende maatregelen te treffen en om te verduurzamen.

De gemeente moet hulp bieden

Als gemeente zullen wij inwoners moeten helpen om sneller te verduurzamen.  Dit kan met advies en door de inwoners de weg te wijzen naar de mogelijkheden voor een duurzaamheidslening en subsidies. Onze fractie zal bij de komende begrotingbehandeling hiervoor specifiek aandacht vragen.  De wachttijden voor energiebesparende maatregelen als isolatie en zonnepanelen lopen rap op, mede door gebrek aan personeel en materiaal. Middels extra publiciteit en voorlichtingsbijeenkomsten, moeten onze inwoners daarom zo snel mogelijk de juiste informatie ontvangen!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht