Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Financiën Gemeente Soest, 2021-2023

vrijdag 8 juli 2022

Voor de laatste raadscyclus voor het reces stonden diverse financiële stukken op de agenda. Namens Gemeentebelangen Groen Soest voerde Erna Wegman het woord.

In de opiniërende raad van 30 juni werd, door de nieuwe gemeenteraad, gediscussieerd over deze stukken betreffende de gemeentekas. Hierin werd teruggeblikt op het jaar 2021, werd er gekeken naar de voortgang van 2022 én werd er alvast een kader aan het college gegeven voor het opstellen van de begroting van 2023. Op donderdag 7 juli verklaarde de gemeenteraad zich akkoord met de jaarstukken 2021 en de voorgestelde financiële wijzigingen voor 2022 en verder.

Jaarstukken

De jaarstukken 2021 zijn de laatste volledige stukken van de raadsperiode 2018-2022. Dit was een financieel veelbewogen periode. We begonnen met goede vooruitzichten in 2018. In de loop van de periode werd duidelijk dat de inkomsten uit het rijk voor de gemeente Soest zodanig laag waren dat onze tekorten structureel zouden oplopen, daarom werd de OZB met 10% verhoogd. De gemeente Soest loopt nu met de hoogte van de OZB in de pas met vergelijkbare gemeenten. GGS is blij met het gevoerde beleid van de gemeente Soest. De financiën zijn op orde en aan de nieuwe raad wordt een financieel gezonde gemeente overgedragen.

GGS vindt wel dat de gemeente een betere jaarrekening kan leveren. De gemeenteraad wordt geacht op basis van begroting en jaarrekening een beeld te geven van de effectiviteit van het beleid en de acties van het college. Op dit moment geeft de begroting per beleidsgebied een richting aan waar de gemeente heen wil, en de jaarrekening beschrijft de genomen acties en wat dat kostte. Klinkt goed, zou je zeggen. Echter, ondernomen acties zeggen niet of resultaat is behaald in de gewenste richting. GGS wil graag de impact van de gedane acties weten! Heeft de gemeente met deze acties wel bereikt wat de gemeenteraad wil?

Ook het CDA en GroenLinks hadden vergelijkbare opmerkingen over de jaarrekening. De wethouder Financiën, Liesa van Aalst, heeft ons dan ook toegezegd dat zij aan de slag zal gaan met het verbeteren van de zogeheten “planning & controlcyclus”, het samenspel tussen het plannen van beleid, het monitoren en het afleggen van verantwoording daarover.

GGS is blij met de toezegging van de wethouder en kijkt uit naar meer resultaat! 

Geïnteresseerden kunnen de diverse financiele stukken bekijken op:Jaarstukken 2021-2023

Erna Wegman

Raadslid

06 - 443 474 98

Raadslid

Aandachtsgebieden: Duurzaamheid - Financiën - Ecologie


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht