Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Het Dorpse en groene karakter van Soest blijft behouden

dinsdag 7 juni 2022

Het nieuwe coalitieakkoord heeft de instemming van onze fractie.  De gemeente heeft veel gebieden met hoge natuurwaarden en bijzondere landschapstypen. Maar er wordt ook snelheid gemaakt om stappen te zetten om te voldoen aan de afgesproken woondeal. (Vanaf 221 tot 2030,1500 woningen realiseren in Soest.)  Voor onze fractie was het belangrijk om leidende principes vast te stellen omdat bouwen zoveel meer is dan stenen stapelen.  De belangrijkste uitgangspunten zijn de volgende.

  • Behoud dorpse karakter van Soest;
  • Behoud groene karakter van Soest;
  • Bouwen binnen de rode contouren zolang het dorpse en groen karakter niet wordt aangetast. Op het moment dat dit in het geding komt, zal voor de (middel) lange termijn naar de rafelranden worden gekeken;
  • Prioriteit geven aan doorstroming op de woningmarkt;
  • Prioriteit geven aan bouw van betaalbare woningen;
  • Bereid om – onder nader te stellen voorwaarden- mee te werken aan transformatie niet-woningen naar woningen;
  • Focus op projecten met de gemeente in de regie, kamers 2 en 3 in Soesterberg en kansrijke grotere bouwplannen;
  • Anticiperen op toekomstige woningbehoefte;
  • Gemeente aan het stuur;
  • Stimuleren van een ruimte geven aan innovatieve concepten.

De focus op lopende projecten en op bouwplannen met de woningbouwpotentie van ten minste 12 woningen.  En samenwerking met woningcorporaties richten we op projecten die leiden tot meer woningen, die bovendien zowel duurzaam als betaalbaar moeten zijn.

Na 2030 eventueel bouwen in de rafelranden

Wat zijn de rafelranden is direct de 1e vraag. Daarom is een definitie afgesproken die de GGS kiezers vertrouwen geven dat het dorpse en groene karakter blijft.  Het begrip ‘rafelrand’ is: Hieronder verstaan we een gebied aan de rand van Soest, aansluitend aan de bebouwde kom, in ecologisch opzicht van minder waarde, waarbij de wegenstructuur niet ingrijpend behoeft te worden aangepast, dicht bij voorzieningen, bereikbaar met het openbaar vervoer, met behoud van het open karakter van het polderlandschap.

Om de toekomstige woningbehoefte ook groot blijft zal in deze bestuursperiode samen met de samenleving een traject worden doorlopen om uiteindelijk duidelijkheid te geven wat toekomstige woningbouwlocaties kunnen zijn.

Groen Groeit Mee    

Ook is afgesproken dat wij als gemeente het programma Groen Groeit Mee  blijven uitvoeren. Waardoor de biodiversiteit zeker niet gat verminder in onze gemeente want het programma gaan wij bijdrage dat het groen in regio evenredig meegroeit met wonen, werken, energie en mobiliteit. Met het oog op de continuïteit is het van belang om tijdig financiële middelen in de begroting te ramen.

Het hele akkoord is te lezen als PDF via deze link: Coalitieakkoord 2022

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht