Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Nieuwe wethouders worden op donderdag 9 juni a.s. geïnstalleerd

woensdag 25 mei 2022

De coalitieonderhandeling zijn in een eindfase. Aan de tekst van het akkoord worden nu nog de laatste punten en komma’s gezet door de onderhandelende partijen. Vandaag werd bekend wie de Kandidaat-wethouders zullen zijn. Voor GGS zal Aukje Treep-Van Hoeckel weer de kandidaat zijn.

De beoogde coalitiepartijen Soest2002, VVD en PvdA hebben ook de namen van de hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt: Karin Scholten voor Soest2002, Liesa van Aalst-Veldman voor de VVD en Osman Suna voor de PvdA. Op donderdag 9 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de benoeming van de vier kandidaat wethouders. Aansluitend worden de wethouders geïnstalleerd.

Portefeuilles

De beoogde coalitiepartijen hebben op hoofdlijnen de verdeling van de taakgebieden bekendgemaakt. 

  • Karin Scholten krijgt de portefeuilles participatie & bestuurlijke vernieuwing, ruimtelijke ordening & grondzaken, economie en gemeentelijke accommodaties.
  • Aukje Treep-van Hoeckel ontfermt zich over de portefeuilles duurzaamheid & milieu, natuur & recreatie, vergunning & handhaving, infra, openbare ruimte & klimaatadaptatie en kunst & cultuur.
  • Liesa van Aalst-Veldman behoudt de portefeuille financiën en een deel van de portefeuille sociaal domein (beleid, jeugdzorg, volksgezondheid). Daarnaast krijgt zij de portefeuilles onderwijs en kinderopvang. 
  • Osman Suna neemt ook een deel van het sociaal domein voor zijn rekening (werk en inkomen, inburgering en wmo). Daarnaast krijgt hij de portefeuilles volkshuisvesting/wonen, verkeer/mobiliteit, informatiebeleid & automatisering en sport & bewegen.

Profielen wethouders

De vier wethouder kandidaten zijn allen bekende gezichten in de Soester gemeentepolitiek. Karin Scholten was van 2014 tot 2018 fractieassistent en is sinds 2018 fractievoorzitter van Soest2002. Ze werkt momenteel als commercieel manager bij bouwbedrijf Lithos bouw & ontwikkeling in Amersfoort. Aukje Treep–van Hoeckel is sinds 2018 wethouder voor GGS in Soest. Voor zij aantrad was ze zelfstandig landschapsarchitect en ontwierp onder andere parken, pleinen en natuurcompensatieplannen. Ook Liesa van Aalst–Veldman is sinds 2018 wethouder in Soest. Daarvoor was zij behalve raadslid voor de VVD ook consultant op het gebied van het sociaal domein (zorg en welzijn) en medewerker van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Osman Suna zat van 2006 tot 2017 voor de PvdA in de gemeenteraad van Soest, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter. Suna is momenteel lid van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht voor de PvdA. Hij vervulde daarnaast de afgelopen jaren verschillende bestuursfuncties in het St.Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar hij momenteel teamhoofd
interne geneeskunde is.

Nieuwe raadsleden

De voordracht van Karin Scholten, Liesa van Aalst-Veldman en Aukje Treep-van Hoeckel als wethouder betekent ook hun vertrek als raadslid. Voor Soest2002 zal Piet Klandermans daarom op 9 juni worden geïnstalleerd als raadslid. Klandermans is nu fractieassistent voor Soest2002. Voor GGS en de VVD worden respectievelijk Cees Paul en Rik van Zutphen geïnstalleerd. Beiden waren al raadslid tussen 2018 en 2022.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht