Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Bezoek aan de afval-scheidingsinstallatie van AVR

vrijdag 13 mei 2022

Op 3 mei 2022 werd een door de Stichting VAnG een bezoek georganiseerd aan Afval Verwerking Rijnmond (AVR), speciaal om de daar aanwezige scheidingsinstallatie te bezichtigen. Ondergetekende nam namens Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) deel aan deze excursie. 

VAnG staat voor: Van Afval naar Grondstof. Deze stichting beijvert zich voor en schoner Soest, door middel van voorlichting op scholen en zwerfvuil rapen (door de ‘streetmasters’). Bezoek eens hun website op https://moederaardegezond.nl

De AVR is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de verwerking van restafval. Meer over dit bedrijf is te vinden op https://www.avr.nl.

Het bezoek

Na een vriendelijke ontvangst, en enige toelichting door twee leden der directie, dienen wij ons in beschermende kleding te hullen: een veiligheidshelm, dito bril, herriestoppers, haarkapje, mondkapje, overall en speciale schoenen. Dat belooft wat! Vervolgens op weg naar een loods van ongeveer 150 x 60 x 25 meter. Bij binnenkomst lijkt het of je in een werkstuk van de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925-1991) stapt. Deze is bekend vanwege zijn bewegende (kinetische) objecten, opgebouwd uit oude machineonderdelen. Je loopt eigenlijk op een vuilnisbelt die continu in beweging is. Rechts, links, onder en boven je schiet het afval op transportbanden aan je voorbij. Her en der staan roosters en stangen te schudden en trekken magneten metaal uit de stroom.  Een melancholie overviel me. Hier schieten levens voorbij: een bijna nieuwe schoen, een rugzak, een brandende (!) zaklantaarn, een knuffeldier. Waarom werd dit afgedankt? Wat voor tragedie ging eraan vooraf? De herrie is enorm, de lucht – de weeë geur die ouderen zich wellicht nog herinneren van de VAM-trein – wekt niet bepaald de eetlust op. Desalniettemin wordt ons bij terugkeer in het bezoekerscentrum een goede lunch aangeboden. De kwaliteit maakt dat de meesten van ons hier toch van genieten.

Bronscheiding en nascheiding

GGS is – evenals overigens de Stichting VAnG – een voorstander van bronscheiding. Dat is het systeem dat wij in Soest hebben. Het afval wordt door de inwoners zelf gescheiden. Er ontstaan vier stromen: PMD (Plastic, Metaal, Drankenkartons), GFT (Groenten, Fruit, tuin), Papier + Karton en restafval. Bronscheiding is goedkoper, de afvalstoffenheffing blijft daarom relatief laag, en de afvalstromen zijn meer homogeen en schoon, hetgeen de verwerking naar grondstof ten goede komt. Veel mensen vinden het scheiden echter lastig. Bij gestapelde woningbouw ontbreekt vaak de tuin, en daarmee de ruimte om de diverse bakken kwijt te kunnen. Vooral in verstedelijkte gemeenten wordt daarom vaak gekozen voor nascheiding: alles gaat in één bak en de grondstoffen worden er achteraf, in een scheidingsinstallatie, uitgehaald. Het is een duurder procedé en de afvalstromen bevatten ook na scheiding nog relatief veel verontreiniging.

Nascheiding heeft wel de toekomst. Het is, ook bij bronscheiding, zeer nuttig om uit het restafval nog zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Verder leidt innovatie hier tot een steeds betere selectie van materialen uit het afval. Uiteindelijk zullen deze resultaten die van bronscheiding kunnen overtreffen, terwijl de inzameling – service voor de inwoners – vereenvoudigd wordt. Alles kan dan immers in één bak. Zo ver is het echter nog niet.

Afval Verwerking Rijnmond

Bij Afval Verwerking Rijnmond wordt het vuilnis van 80 van de 350 Nederlandse gemeenten gescheiden. Hieronder zitten grote steden als Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Leiden. Het scheidingsproces begint met het selecteren op grootte door middel van vlakzeven en schudroosters. Daarna vindt verfijning plaats door middel van ‘windschifting’ (het wegblazen/afzuigen van lichtere materialen), near-infrarood scheiding (scheiding van plastics en drankenkartons) en ballistische (optische) scheiding van de zachte- en harde kunststoffen.

Plasticfolies, harde kunststoffen en drankkartons worden afzonderlijk in balen samengeperst. Recyclingbedrijven in Europa verwerken de materialen tot nieuwe producten. Dit is ongeveer 70% van de oorspronkelijke afvalstroom. Wat na scheiding overblijft wordt verbrand. De AVR levert energie aan de stadsverwarming van Rotterdam. Uit de restproducten na verbranding worden nog diverse metalen en mineralen gehaald. Van de rest worden stoeptegels gemaakt. 

Cyclus

De AVR is – uit de aard van hun ‘businessmodel’ – een voorstander van nascheiding. Ook stellen zij echter: afhankelijk van de mogelijkheden binnen een gemeente (mentaliteit en ruimte) kan soms ook met bronscheiding een heel verstandige keuze zijn gemaakt. Bronscheiding is zoals gezegd goedkoper, maar het leidt ook tot bewustwording. Het confronteert de consument vooral met de enorme stroom plastic die ons huis binnenkomt, als verpakkingsmateriaal voor ons voedsel. Juist deze afvalstroom is, in tegenstelling tot glas, papier en metalen, relatief moeilijk te isoleren voor hergebruik. Wat tijdens het bezoek aan de AVR duidelijk werd is dat hergebruik van grondstof niet oneindig is. Bepaalde stoffen degraderen. Papiervezels kunnen bijvoorbeeld zevenmaal worden hergebruikt. Bij sommige plastics is dit slechts éénmaal het geval. Het blijft dus nodig om afval te voorkomen. Kies daarom in de winkel voor producten in een eenvoudige, doelmatige verpakking die eenvoudig recycled kan worden.

Tim de Wolf

Een informatief filmpje over de nascheidingsinstallatie is te zien op: https://vimeo.com/596450303
Voor advies met betrekking tot het scheiden van afval in Soest, zie: https://www.rmn.nl/tips-afval-scheiden/

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht