Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Veel vragen over opvang Oekraïners

woensdag 27 april 2022

Het weiland op de hoek van Den Blieklaan/Insingerstraat is door het college aangewezen als voorkeurslocatie voor de opvang van mensen die zijn gevlucht of nog gaan vluchten voor de oorlog in Oekraïne. De omwonenden zijn geschrokken van de plannen.

Alle politieke partijen hebben enige tijd geleden gezamenlijk een oproep gedaan aan het college van B&W om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Ook het kabinet deed een dringende oproep aan gemeentes om te zorgen voor geschikte opvanglocaties.

Het plan van het college betreft de bouw van 150 tot 200 gestapelde woningen met twee of drie kamers die zo’n tien jaar moeten kunnen blijven staan op deze locatie. Het bestemmingsplan hoeft niet te worden gewijzigd hiervoor en het college is bevoegd om te besluiten over dergelijke tijdelijk woningbouw. De gemeente heeft onlangs de omwonenden van de beoogde opvanglocatie uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Bezorgdheid en boosheid

Tijdens deze informatieavond op het gemeentehuis hebben veel bewoners hun bezorgdheid geuit. Boosheid was er ook, want de mensen voelden zich overvallen door het besluit. Er was ook veel onduidelijkheid en ook veel vragen: Wat is tijdelijk? Wat gebeurt er na die tijd? Wat is de impact op de wijk? Hoe worden de vluchtelingen begeleid?

Om antwoord te krijgen op al deze en nog veel meer vragen, wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan dat voor de zomer moet zijn afgerond.

De fractie van GGS is van mening dat de omwonenden betrokken moeten worden bij dit onderzoek. GGS zal er bij het college van B&W op aandringen dat hiertoe een comité van omwonenden van de Den Blieklaan/Insingerstraat wordt uitgenodigd.

Belangrijke voorwaarden bij dit haalbaarheidsonderzoek:

  • Geef inzicht in de belangenafwegingen over hoe het college tot deze locatie heeft besloten
  • Geef aan wat het tijdspad is: wanneer gebeurt wat en hoe worden de betrokkenen hierover geïnformeerd?
  • Geef duidelijk aan hoe het proces verder gaat en betrek een comité van omwonenden.
  • Communiceer!

Onze fractie gaat het hele proces kritisch volgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat voor welke locatie of welke oplossing ook gekozen wordt, dit altijd impact zal hebben op de directe omgeving. Echter, de wens om deze vluchtelingen te helpen en op te vangen leeft bij velen en is ook onze maatschappelijke en morele plicht.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht