Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

woensdag 30 maart 2022

De verkiezingen zijn achter de rug en dat betekent een nieuwe raad voor Soest. Op dinsdag 29 maart werd afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest zwaaide drie van haar raadsleden uit: Yolanda Bonouvrié, Henk Diemers en Cees Paul. Alle drie hartelijk dank voor jullie geweldige inzet voor Soest en Soestberg en voor GGS! 

Tijdens deze vergadering werden twee vertrekkende raadsleden onderscheiden met een lintje, Yolande Gastelaars van DSN en Hans Boks van LAS. Van harte!

Als GGS zitting gaat nemen in het komende college, zal Cees Paul mogelijk terugkeren in de raad. Zijn korte afscheidrede valt hier te lezen.

Eed en belofte

Op woensdag 30 maart werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd in de raadszaal. Met het afleggen van de eed of verklaring van belofte, verklaart ieder raadslid onder meer dat hij of zij geen gift of gunst heeft gegeven of heeft beloofd om tot lid van de raad te worden benoemd en ook geen geschenken of beloftes zal aannemen om iets in dit ambt te doen of te laten. Tevens belooft een raadslid getrouw te zijn aan de Grondwet en dat hij/zij de wetten zal nakomen.

Het lijkt een formaliteit, maar het is wel degelijk een belangrijke belofte die ieder raadslid doet. Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente moeten onze inwoners ervan uit kunnen gaan dat de raadsleden als volksvertegenwoordigers het algemene belang dienen en integer zijn. Integriteit maakt of breekt de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar bestuur. Integriteit van politieke ambtsdragers (en ambtenaren) vormt een van de belangrijkste voorwaarde voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.

Aan het werk!

Deze week start de nieuwe raad met een introductieprogramma. Onderdeel hiervan is kennismaken met diverse maatschappelijke organisaties en stakeholders om meer inzicht te krijgen in de problematiek die er speelt binnen onze gemeente. Een deel van de raad zal zich in eerste instantie moeten buigen over de formatie van een nieuw college van B&W. Dit wordt nog een hele klus omdat de partijen het allereerst eens moeten worden over de richting van het nieuwe coalitieakkoord. Op 7 april zal de rapportage van de informateur mevrouw Yvonne van Mastrigt worden besproken in een openbare bijeenkomst. Wordt vervolgd!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht