Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Informateur aan de slag!

woensdag 23 maart 2022

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, hebben de lijsttrekkers van de tien politieke partijen Yvonne van Mastrigt verzocht om als informateur/verkenner aan het werk te gaan. Yvonne van Mastrigt was tot januari 20220 waarnemend burgemeester van Woudenberg. Daarvoor was ze achtereenvolgens waarnemend burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht en van de gemeente Stadskanaal.

Van Mastrigt gaat middels gesprekken onderzoeken welke coalitie van gekozen partijen het meest voor de hand ligt en welke combinatie van partijen een goede kans van slagen heeft om tot een coalitie te komen. Zodra er meer duidelijkheid is gekomen hierover, gaan de betreffende partijen verder onderhandelen. Zij doen dit niet alleen, maar worden hierin begeleid door een formateur.

Duiding van de verkiezingsuitslag

Tijdens het zogenaamde duidingsdebat op maandag 21 maart j.l blikten de politieke partijen terug op de campagne van de afgelopen weken en werd duiding gegeven aan hoe zij het komende informatie- en formatieproces zien en wat belangrijk is volgens de partijen.  Aukje Treep sprak namens Gemeentebelangen Groen Soest. Zij verwoordde dat de partijen moeten zoeken naar de verbinding met elkaar en benadrukte zij onder meer het belang van een stabiel gemeentebestuur. Zij sprak de volgende tekst uit: Soest en Soesterberg hebben gestemd. En hoe! GGS dankt alle inwoners die gestemd hebben.

De opkomst was gelukkig beter dan in sommige andere plekken in het land. Maar een klein tikje minder dan vier jaar geleden. Soest en Soesterberg hebben in de ogen van GGS veelal lokaal gestemd, een beeld dat we in heel Nederland terugzien.

Soest en Soesterberg hebben gestemd voor de toekomst, voor hun kinderen en kleinkinderen. In het klassieke ‘Soester thema’: groen in brede zin van het woord versus wonen, het liefst betaalbaar en zo snel mogelijk. En dat allebei tegelijk. Hierbij hebben partijen stemmen gewonnen en andere partijen stemmen behouden, sommigen een stem verloren. Met een duidelijke top drie, 555, met een onderlinge minimale marge. En een nipte meerderheid voor de grootste. Geen aardverschuivingen en toch hebben de huidige coalitiepartijen hun absolute meerderheid verloren. Onze inwoners hebben duidelijk in meerdere partijen gevonden wat zij zochten. Het nieuwe speelveld lijkt daarmee op het eerste gezicht wat verdeeld, misschien zelfs wat verwarrend. Niet eerder kwam een dergelijke uitslag voor, daarom noemt GGS het een ‘historische uitslag’.

Interessant nietwaar? En als je beter kijkt en hoopvol durft te zijn, dan kun je verder kijken. Want welke kansen biedt deze uitslag ons? En wat zijn dan de opgaven voor de komende vier jaar?

Wat we eerder zagen in participatietrajecten bij grote plannen komt nu wederom tot uitdrukking, in ultimo! We willen allemaal bouwen, we willen allemaal mooie dorpen en een groene leefomgeving. Maar hoe en waar, dat weten we niet precies. En dat zien we terug in deze uitslag. En we willen allemaal beter luisteren naar onze inwoners, een nabijer overheid zijn voor ze. Want de kloof groeit nog steeds.

GGS meent dat het de kunst is om de komende vier jaar lopende trajecten goed uit te voeren, om de snelheid te kunnen behouden. De opgaven liggen op de plank, wonen en bouwen is steeds benoemd door de hele raad als prioriteit. En dat in een spannende en onzekere tijd met een oorlog in Oekraïne dichtbij, die ook gevolgen heeft voor ons. We weten alleen nog niet hoe of wat. En stijgende prijzen in een tijd waarin we juist willen versnellen. We zullen met elkaar moeten bepalen wat realistisch en haalbaar is, wat Soest als gemeenschap en als organisatie aankan. En wat daarvoor nodig is.

De opgave is volgens GGS niet onderlinge verschillen uitvergroten, maar de kans grijpen -juist met deze uitslag- om verbinding te maken. Met elkaar als tien gekozen partijen en met onze inwoners die daar zo hard om roepen. Standpunten omzetten naar belangen, werken aan het constructieve debat. Bruggen bouwen daar waar dat eerder zo lastig bleek. Wij steken daarbij ook als GGS de hand in eigen boezem. Laten we, voor onze inwoners, ons uiterste best doen oude patronen te doorbreken.

GGS vraagt de informateur een verkenning te doen langs inhoudelijke lijnen, realistische scenario’s en te zoeken naar onderlinge verbinding van overeenkomstige belangen voor het algemeen belang. Over het grootste deel zijn we het best eens, we worstelen echter met de kleine postzegelstukjes en komen dan weinig toe aan de grotere hoofdopgave op abstracter en procesmatig niveau: Betaalbaar wonen met behoud en versterking van het DNA van Soest en Soesterberg, onze twee levendige en geliefde kernen met een dorps karakter in een prachtige groene en gezonde leefomgeving. Voor nu en voor de toekomst in een sterke regio met goede samenwerkingspartners, onder wie onze inwoners.

We vragen de informateur en onszelf open gesprekken te voeren over wat ons te doen staat. GGS ziet graag ruimte voor de ambtelijke organisatie op thema’s voor een te vormen akkoord en een strategische agenda voor de raad. Dat vraagt om zowel openbare gesprekken als gesprekken in meer beslotenheid van de onderhandelende partijen om daadwerkelijk te komen tot een akkoord. Een akkoord dat wat GGS betreft helder en realistisch verwoord wat de opgaven per thema zijn en ruimte biedt om bij te sturen voor de komende jaren nu we in een ongewisse tijd leven.

GGS steekt de hand uit naar de overige partijen om constructief en open samen te werken, voor onze inwoners en voor de cultuur in dit huis.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht