Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Stem Lijst 1: Jan Paauw (en de rest)

woensdag 16 maart 2022

Geef ‘Groen’ voorrang in de meest brede zin van het woord.

Als fractievoorzitter is het mijn ambitie dat GGS zich blijvend zal inzetten om ’t groene en dorpse karakter van Soest te behouden. Het ‘groene gevoel’ zal daarbij de boventoon voeren waarbij we streven naar een energieneutraal Soest en Soesterberg.

Onze belangrijkste speerpunten:

Bouwen: 1500 woningen binnenstedelijk bouwen voor eigen woningbehoefte tot 2030. Zoveel mogelijk woningen in de betaalbare sector. Ook woningen bouwen op het TBS terrein.

Niet bouwen in het Soester Hoogveen en de polder, en ook niet achter de Schans, want daar begint de polder. Ook geen zonnevelden en windturbines In het polderlandschap.

Culturele sector. Niet bezuinigen op kunst en cultuur.

Sociaal beleid: GGS steunt het huidige beleid dat inwoners van de gemeente Soest bijzondere bijstand ontvangen tot 130% van het sociaal minimum.

Lokale economie: ondersteunen van duurzame economie.

Veiligheid: Meer boa’s en wijkagenten. Extra bescherming voor fietsers en wandelaars met inzet van meer flitspalen.

Mijn ambitie is dat GGS zich blijvend zal inzetten om het groene en dorpse karakter van Soest te behouden. Het ‘groene gevoel' zal daarbij de boventoon voeren waarbij het streven is om een energieneutraal Soest te krijgen. Geef 'groen' voorrang in de meest brede zin van het woord.

Achtergrond

Ik ben opgegroeid in Soest en woon er met veel plezier. Soest is mijn thuis en ik ben er trots op. Ruim 48 jaar ben ik werkzaam geweest bij Smurfit Kappa MNL in Soest o.a. als KAM manager. Daarnaast heb ik diverse bestuurlijke functies vervuld in meerdere sportorganisaties.

Waarom GGS

Vanaf 2006 heb ik vier periodes in de gemeenteraad gezeten voor de fractie van GGS. De ervaring die ik daar heb opgedaan neem ik mee naar de komende raadsperiode. Voor de inwoners van Soest vind ik het vanzelfsprekend dat zij antwoord krijgen op hun vragen. Daarbij stel ik mezelf altijd de vraag: hoe zou ik in deze situatie geholpen willen worden? Ook wil ik me inzetten voor de kwetsbare groep inwoners met het bieden van daadwerkelijk hulp. Vanzelfsprekend blijft het voor mij een absolute voorwaarde om de georganiseerde sport in Soest betaalbaar te houden voor iedereen. Sporten, in welke vorm dan ook, moet iedereen kunnen beoefenen.

Komende raadsperiode

Als lijsttrekker en fractievoorzitter van GGS ben ik trots en enorm gemotiveerd om de kernwaarden van GGS uit te dragen. Hierbij denk ik aan behoud en verbetering van de natuur en het landschap. Leefbaarheid is van essentieel belang voor de inwoners van Soest. Dat er plannen zijn om het poldergebied van Soest in de toekomst te bebouwen vind ik zorgwekkend. GGS zal ervoor strijden dat dit buitengebied behouden blijft! We moeten voorkomen dat straks de Eempolder een bouwlocatie! wordt.


Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht