Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Laat je stem horen!

woensdag 9 maart 2022

Waarom op GGS stemmen? GGS zorgt al  meer dan 30 jaar ervoor om verdere verstedelijking van Soest tegen te gaan.We willen samen investeren in een groene en duurzame toekomst om het dorpse en groene karakter te behouden. Daarvoor hebben we uw stem nodig. GGS lijst 1.

Wel bouwen maar met behoud van Groen

 • Eventuele nieuwbouw op de Meent beperken tot het gebied binnen de rode contour. Verkeer dient te worden geminimaliseerd (autoluwe wijk) en niet ontsloten te worden via de Jachthuislaan. Wij willen geen extra kruispunt. De Jachthuislaan is een aantrekkelijke groene en recreatieve route voor wandelaars en fietsers en moet behouden blijven.
 • GGS wil dat de huidige bedrijventerreinen intensiever, duurzamer en groener worden. Een combinatie van wonen en werken op het TBS terrein heeft onze voorkeur.
 • 1500 woningen binnenstedelijk bouwen voor eigen woningbehoefte en voor 50% in de betaalbare sector. Woningen die tot 2030 volgens het woningbouwprogramma van Soest gebouwd mogen worden, kunnen gebouwd worden op plekken waar nu al bebouwing staat.
 • Betaalbare woningen voor starters en jongeren.
 • Passende woningen voor senioren zoals de Knarrenhof.
 • Duurzaam bouwen, energieneutraal en natuur- en klimaatadaptief.
 • Voorrang geven aan transformatie van kantoren en bedrijfspanden naar woningen.

 • Nieuwbouwplan de Oude Tempel hebben wij ook gesteund. Dit is een onderdeel van het project ‘Hart van de Heuvelrug’, waarbinnen natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug via ecoducten en sloop van bebouwing aanzienlijk zijn vergroot, en volgens afspraak met de provincie en gemeente Zeist moeten worden gefinancierd door onder andere de opbrengst van het bouwplan op Oude Tempel. Het bestemmingsplan is nog niet definitief want de Raad van State moet nog uitspraak doen in deze.
 • Bouwen op het AdVisie terrein. De huidige plannen zitten nog steeds in de overlegfase met de omwonenden. Bij de definitieve beoordeling van de plannen zal hoogbouw een issue zijn. GGS zal de mening van de direct omwonenden zwaar mee laten wegen bij de uiteindelijke goedkeuring van een wijzigingsvoorstel.

Alles over niet bouwen

 • Bouwen heeft een onomkeerbare invloed op landschap en de natuur. Dit landschap krijg je nooit meer terug.
 • Niet bouwen in de polder. Dus ook niet achter de Schans, want daar begint de polder.
 • Plannen om te bouwen in de Spoorwegdriehoek en aan de Hooiweg zijn plannen die buiten de rode contouren vallen en het agrarisch natuurlandschap onomkeerbaar aantasten. Dit zijn dus plannen waar GGS niet aan zal meewerken.
 • Wij willen niet bouwen in het Soester Hoogveen. Natuurmonumenten is al vergevorderd met herstel van het hoogveen en GGS zal bouwplannen hier zeker niet steunen.
 • GGS wil het knotwilgen gebied aan de Inspecteur Schreuderlaan, Stadhouderslaan niet bebouwen.

Energietransitie en klimaat

 • Duurzaam en energieneutraal bouwen.
 • Zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen.
 • Extra steun, subsidie en laagrentende leningen, aan woningeigenaren die energiebesparende maatregelen gaan invoeren.
 • Gebruik maken van alternatieve energiebronnen waaronder waterstof.

Een groene omgeving

 • We moeten zuinig zijn op de natuur en er zorgvuldig mee omgaan want wonen in een groene omgeving is goed voor onze gezondheid en voor het welzijn van ons allemaal.
 • Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord
 • Inzetten op behoud en versterking van het groene en dorpse karakter van Soest.
 • Verbeteren van de huidige staat van flora en fauna, zoals natuurontwikkeling Soester Hoogveen.
 • Geen zonnevelden en windturbines in het polderlandschap.
 • Zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen.
 • Ontwikkelen polder tot agrarisch natuurlandschap met mogelijkheden tot het vasthouden van water.
 • GGS wil dat er een plan komt dat agrariërs en diverse natuurorganisaties samen gaan werken voor het verbeteren van de biodiversiteit en natuurwaarde van de landbouwgebieden.

Groen met elkaar omgaan

GGS wil op een ‘groene’ en respectvolle manier met elkaar en onze leefomgeving omgaan. Dat we ons er bewust van zijn hoe om te gaan met het milieu, het klimaat, het stukje grond waarop we leven. Want als inwoner van de gemeente Soest zijn we bevoorrecht om te wonen in een prachtige natuurlijke en groene omgeving. Dit moeten we koesteren en er vooral zuinig mee omgaan voor onze kinderen en toekomstige generaties.

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht