Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Kernpunten: Soester Courant met bloesemtakken

woensdag 2 maart 2022

Deze week heeft de Soester Courant een voorflap met de hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma van GGS:

GGS GROEN OP 1

Gemeente Belangen Groen Soest is als lokale partij niet gebonden aan een landelijk partijprogramma en al ruim 30 jaar komen we op voor de be-langen van de inwoners van Soest en Soesterberg. Dus inwoners staan bij ons ook op 1.

Inwoners op 1

 • Oprichten van een burgerraad via loting, inclusief jongeren
 • Referenda voor lokale kwesties.
 • Meer ondersteuning bij inwonerinitiatieven.
 • Ondersteunen van huidige beleid dat inwoners bijzondere bijstand ontvangen tot 130% van het sociaal minimum.
 • Actieve schuldhulpverlening door o.a. vroegsignalering.
 • Invoeren van een seniorenloket.

Jongeren

 • Jongeren vanaf 16 jaar mee laten stemmen bij een plaatselijk referendum.
 • Jeugd vroeg in aanraking laten komen met cultuur en natuureducatie op scholen.
 • Jongeren voorrang geven op nieuwe woningen, zodat ze een huis kunnen krijgen in hun thuisgemeente.
 • Jeugdwerkers, sport- en cultuurcoaches moeten behouden blijven.
 • Goede spreiding van scholen.

Een groene omgeving

 • We moeten zuinig zijn op de natuur en er zorgvuldig mee omgaan want wonen in een groene omgeving is goed voor onze gezondheid en voor het welzijn van ons allemaal.
 • Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord
 • Inzetten op behoud en versterking van het groene en dorpse karakter van Soest.
 • Verbeteren van de huidige staat van flora en fauna, zoals natuurontwikkeling Soester Hoogveen.
 • Geen zonnevelden en windturbines in het polderlandschap.
 • Zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen.
 • Ontwikkelen polder tot agrarisch natuurlandschap met mogelijkheden tot het vasthouden van water.

Wel bouwen en wonen met behoud van groen

 • Bouwen heeft een onomkeerbare invloed op landschap en de natuur. Dit landschap krijg je nooit meer terug. daarom willen we niet zomaar en overal bouwen.
 • 1500 woningen binnenstedelijk bouwen voor eigen woningbehoefte.
 • Betaalbare woningen voor starters en jongeren en passende woningen voor senioren.
 • Duurzaam bouwen, energieneutraal en natuur- en klimaatadaptief.
 • Woningen voor 50% in de betaalbare sector.
 • Op het TBS terrein kunnen ook woningen gebouwd worden.
 • Ruimte bieden voor transformatie van bedrijfspanden naar woningen.
 • Bescherming van de  woningmarkt door invoeren van zelfbewoningsplicht en handhaven van anti-speculatiebeding. 

Niet bouwen

 • Bouwen heeft een onomkeerbare invloed op landschap en de natuur. Dit landschap krijg je nooit meer terug. daarom willen we niet zomaar en overal bouwen.
 • Niet bouwen in de polder. Dus ook niet achter de Schans, want daar begint de polder.
 • Wij willen niet bouwen in het Soester Hoogveen.

Energietransitie en klimaat

 • Zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen.
 • Duurzaam en energieneutraal bouwen.
 • Extra steun, subsidie en laagrentende leningen, aan woningeigenaren die energiebesparende maatrege-len gaan invoeren..

Cultuur

 • Niet bezuinigen op kunst en cultuur .
 • Cultureel centrum in Soesterberg financieel ondersteunen.
 • Vergunningstelsel voor cultureel activiteiten vereenvoudigen, zodat er meer initiatieven ook daadwerkelijk en sneller plaats kunnen vinden
 • Een lokatie om muziek te maken, bv een vaste muziektent in een winkelcentrum.
 • De culture sector een podium geven voor het houden van concerten en evenementen.

Een toekomstbestendige lokale economie

 • Stimuleren van lokale economie.
 • Agrariërs ondersteunen om hun bedrijven te verduurzamen. 
 • Horeca met meer terrassen en evenementen gemakkelijker toelaten in winkelcentra.
 • Realiseren van openbare toiletten in winkelcentra.
 • Stimuleren van initiatieven voor  duurzame voedselconcepten en kleinschalige moestuinen.
 • Toeristische trekpleisters in Soest en Soesterberg faciliteren

Veiligheid

 • Meer boa’s en wijkagenten.
 • Extra ruimte en bescherming voor fietsers en wandelaars.
 • Het inzetten van extra flitspalen om verkeersoverlast en hardrijden aan te pakken.
 • Versterken buurtbemiddeling.

Sport

 • Betaalbare sportaccommodaties.
 • Zwembad behouden.
 • Ondersteunen van minder draagkrachtige sportverenigingen en een gevarieerd sportaanbod behouden.

Informatieve website

Graag verwijzen we u naar onze website ggs,nu voor ons volledige verkiezingsprogramma. Ook is de site informatief en up to date met nieuws, interessante artikelen en een aantal dossiers die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen en zeker de moeite waard zijn om gelezen te worden.

Vraag en antwoord

U kunt ons per mail een vraag stellen: info@ggs. U krijgt dan van één van onze 10 kandidaten per e-mail een antwoord. Als u liever teruggebeld wilt worden vermeld dan uw telefoonnummer.

GGS en de eerste 10 kandidaten

Wij  zetten ons  met veel enthousiasme in voor de belangen van alle inwoners en voor het behoud van het  groene en dorpse karakter van Soest.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht