Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Waar woningen te bouwen? GGS in Soester Courant

donderdag 27 januari 2022

Deze verkiezingscampagne gaat veel over de vraag waar al dan niet woningen te bouwen. Daarom heeft Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) een aantal cijfers en plekken op een rijtje gezet en deze gepubliceerd op een omslag voor de Soester Courant van afgelopen woensdag, 26 januari 2022.

GGS wil 1500 woningen bouwen tot 2030, en dit kan allemaal binnenstedelijk, zonder aantasting van groen!

Waarom NIET bouwen in het Soester Hoogveen?

In Soest ligt het Soester Hoogveen, een prachtig natuurgebied, met een bijzondere waterhuishouding. Regen komt als kwelwater in de laaggelegen gebieden naar boven. Veen werkt als een spons. Het zuigt water op en geeft het langzaam af. Deze sponswerking voorkomt overstroming én verdroging. Een projectontwikkelaar wil op deze plek gaan bouwen. ‘Het kan,’ zegt hij, ‘want het is binnen de rode contour.’ GGS is echter tegen bouw op deze plek want ook binnen de rode contour zijn er gebieden met hoge natuurwaarde die beschermd moeten worden. Bouwen in het Soester Hoogveen, zou de waterhuishouding ernstig verstoren en dit kan leiden tot wateroverlast en vochtproblemen in nieuwbouw en bestaande wijken. Kwelwater moet dan voortdurend worden weggepompt. Dit schaadt het aangrenzende natuurgebied dat onlangs door Natuurmonumenten is hersteld. Dit herstel heeft geleid tot de vorming van unieke biotopen, een natuurlijke omgeving voor plant en dier, met hoge natuurwaarde en aantrekkelijk als recreatiegebied.

Waar kan wél binnenstedelijk gebouwd worden?

Prognose woningbehoefte voor Soest en Soesterberg: circa 1500 woningen.

Bouwplannen, die ruim voldoende zijn voor eigen woningbehoefte tot 2030:

Waar gaan wij bouwen in gemeente Soest:

Circa 300 woningen in de categorie sociaal en middenhuur.

Wooncorporaties met projecten voor de komende jaren:

Portaal:

 • 60 appartementen aan de Moerbessenberg.
 • 21 woningen op Hoog Soestdijk door extra verdieping.

Alliantie:

 • 105 appartementen Groot Engendaal; sociale huur.
 • 19 sociale huurappartementen aan de Nieuweweg; al gerealiseerd.
 • 56 woningen op het oude gemeentewerf aan de Molenstraat.

Wat staat er nog op stapel en is in ontwikkeling:

 • 100 woningen toevoegen in Soesterberg Kom.
 • 50 senioren woningen op het Orlando-terrein.
 • 17 (grotendeels) sociale koopwoningen op Veld Montgomeryweg.
 • 36 appartementen aan de Kerkstraat.
 • 23 woningen aan de Ferdinand Huycklaan.
 • 49 woningen aan de Banningstraat; waarvan 20% sociaal, ligt ter inzage.
 • 17 appartementen en 4 rijwoningen; partycentrum aan Albert Cuyplaan.

Wat verder in de toekomst, reeds bekende binnenstedelijke plannen:

 • Plannen aan de Dalweg, Oude Tempel, Vliegbasis, en Noord Kamer 2 en 3.
 • TBS terrein; een deel bestemmen voor woningbouw vindt GGS.
 • Woningen op het Advisie-terrein aan de Koningsweg 1.

Wat vindt GGS interessante woningbouwlocaties?

 • Transformatie van winkels naar woningbouw buiten de winkelgebieden;
 • Circa 50 appartementen op locatie Welkoop aan de Kerkstraat.
 • Nieuwbouw op locatie gymzaal v.d.Huchtschool; zodra perceel vrijkomt.
 • De wijk ’t Hart; slim verdichten door renovatie, sloop, nieuwbouw.
 • Langs Amersfoortsestraat in Soesterberg; van kantoor naar woningen.

Dit kan allemaal binnenstedelijk worden gerealiseerd met behoud van groen!

Groen op 1. Stem 16 maart GGS Lijst 1

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht