Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

AZC op Kamp van Zeist

vrijdag 28 januari 2022

De gemeente Zeist heeft van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om 700 asielzoekers te mogen huisvesten op het Kamp van Zeist. De gemeente Soest heeft op 19 januari jl. haar inwoners de gelegenheid gegeven om de gemeenteraad een reactie op dit verzoek te geven.

Tijdens deze avond gaf een groot aantal Soesterbergers hun standpunt. Online en deels al eerder schriftelijk. Volgens meerdere insprekers was het evaluatierapport van de vorige opvang van asielzoekers veel te rooskleurig. Er kwamen veel signalen over ongepast gedrag destijds, in meerdere vormen.  Het aantal asielzoekers dat door het COA gevraagd wordt om op te vangen, werd door iedereen als te omvangrijk bevonden. Veel van de insprekers vinden de opvang wel acceptabel, mits de samenstelling bestaat uit gezinnen, niet uit zogenaamde ‘veilige-landers’ en niet meer dan 200 personen gedurende maximaal 3 jaar. Immers, de gemeente Zeist heeft de toezegging gedaan dat de vorige opvang de laatste zou zijn en dat het gebied, conform afspraken binnen de Hart van de Heuvelrug, zou worden teruggegeven aan de natuur.

Middels een brief van de gemeenteraad van Soest en een videocompilatie van de bijdragen van de insprekers, werd de gemeenteraad van Zeist de boodschap van de inwoners van Soesterberg meegegeven. Op 25 januari heeft de gemeenteraad van Zeist ingestemd om in gesprek te gaan met het COA over de opvang van de asielzoekers in het Kamp van Zeist. Als voorwaarde is gesteld dat het aantal opvangplaatsen maximaal 400 mensen betreft, waarbij de samenstelling bij voorkeur uit gezinnen bestaan. Na drie jaar moet dan een grondige evaluatie plaatsvinden. 

Een grote uitdaging voor Soesterberg.

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht