Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Stimuleer de besparing van energie

woensdag 26 januari 2022

Maar dit mag niet ten koste gaan van de natuur en het landschap.

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) onderschrijft van harte onze belangrijke, gezamenlijke taak: de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zónder CO2 uitstoot.

De omschakeling naar een andere energievoorziening is geregeld via landelijke en regionale energiestrategieën. De regionale energietransitie richt zich sterk op het lokaal opwekken van energie. Is dit verstandig gezien de schade aan de natuur en de aantasting van het landschap?  En ook de enorme investeringen die nodig zijn om dit te realiseren voor de aanpassing van de bestaande infrastructuur?

GGS wil niet dat landschap en natuur opgeofferd moeten worden voor de omschakeling naar duurzame energie. Zonneparken en/of windmolens in en rondom Soest en Soesterberg zijn wat GGS betreft geen optie.  Ze horen niet in onze natuurgebieden, cultuurlandschappen of op open water. Er zal een actief (landelijk) beleid moeten komen op energiebesparing en opwek: huishoudens en bedrijven moeten hierin meer gestimuleerd worden. Laten we er eerst voor zorgen dat alle daken worden voorzien van zonnepanelen en dat energiebesparende maatregelen zoals isolatie van woningen en bedrijven meer prioriteit krijgen. Dit kan door de gemeente worden gestimuleerd door het geven van een laagrentende lening.

Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen

Voortdurend dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. Grotere parkeerplaatsen kunnen worden voorzien van een dak met zonnepanelen zodat elektrische auto’s die daar geparkeerd staan direct opgeladen kunnen worden met de opgewekte stroom. Innovatief is ook het opwekken van energie uit het wegdek door middel van trillingen of zonnecellen en -collectoren. Een ander mooi voorbeeld is straatverlichting die kan worden voorzien van slimme ledverlichting, die alleen aangaat op het moment dat er beweging wordt gesignaleerd. En het gebruik van aardwarmte voor het verwarmen van bedrijven en huizen. GGS zal alles in het werk stellen om te zorgen dat wij in Soest en Soesterberg minder energie gaan gebruiken.  We moeten alert en kritisch blijven en nieuwe ontwikkelingen stimuleren en kansen benutten. Als gemeente moeten wij daar actiever op gaan inspelen.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht