Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Verkiezingsprogramma GGS: Groen op 1

maandag 10 januari 2022

Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is vandaag gepubliceerd. Wij zijn er trots op, en hopen dat u het met interesse zal lezen. Een overzicht van onze speerpunten staat hier op onze site. Daar staat ook een link naar het hele programma van (slechts) 14 pagina's, inclusief mooie foto's.

GGS, momenteel de grootste partij in Soest, is 35 jaar geleden opgericht als plaatselijke politieke partij.  Destijds zagen wij al de noodzaak in om op te komen voor de belangen van de inwoners en voor het behoud van een groen en natuurlijk Soest, vandaar de keuze voor de naam Gemeentebelangen Groen Soest. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij en kijken als inwoners naar de ontwikkelingen in ons dorp.

Welke kant gaan we op? Hoe houden we onze gemeente mooi, leefbaar en sociaal voor de toekomstige generaties? Welke gevolgen hebben de politieke beslissingen voor onze inwoners? GGS wil dat iedereen met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in Soest.

Groen

Als inwoner van de gemeente Soest zijn we bevoorrecht om te wonen in een prachtige natuurlijke en groene omgeving. Dit moeten we koesteren en er vooral zuinig mee omgaan voor onze kinderen en toekomstige generaties. In de loop van de jaren zien we dat er een steeds groter draagvlak is gekomen om verantwoorder om te gaan met het milieu, de leefomgeving en het klimaat.

Gezond

In de afgelopen jaren hebben de fractieleden van GGS zich ingezet om Soest groen en betaalbaar te houden. Een gezonde, fijne leefomgeving met een goede woonkwaliteit en veel openbaar groen, waar inwoners zich kunnen ontspannen en die bijdraagt aan het welzijn van iedereen. Al deze belangrijke zaken zijn dan ook nauw verweven in het verkiezingsprogramma van GGS.

Bij een gezonde leefomgeving hoort volgens ons ook een goed sociaal vangnet dat beschikbaar is voor alle mensen die het moeilijk hebben. Wij als GGS zullen er zorg voor dragen dat iedereen met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in de gemeente Soest.

Sociaal

Wij vinden verder dat de inwoners nog beter betrokken moeten worden bij vraagstukken over de ontwikkeling van de gemeente Soest in de toekomst. Daarbij is het voor ons belangrijk dat Soest, ‘Soest’ blijft; ontwikkelingen als het opofferen van (kwetsbare) groene plekken voor nieuwbouw kunnen het karakter van een Groen Soest verstoren.

Groen op 1

Zorg dat GGS ook in de toekomst Groen, Gezond en Sociaal blijft, stem dan op GGS lijst 1. Met uw steun staan wij samen sterk. Stem daarom voor GGS bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht