Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Coalitie Soest is rond

woensdag 9 mei 2018

Woensdag 9 mei: de onderhandelingen over het coalitieakkoord zijn afgerond. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is dan ook blij het akkoord te kunnen presenteren. ‘Duurzaam en Daadkrachtig’, dát is het motto van het Coalitieakkoord 2018 - 2022 dat is gepresenteerd door GGS, VVD, D66 en CU-SGP. Het akkoord legt de accenten bij ‘Samen, Groen, Duurzaam en Daadkrachtig’. De vier coalitiepartijen leveren ieder een wethouder. Het nieuwe college van B&W krijgt de opdracht om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het Coalitieakkoord uit te werken.

Herkenbare GGS-punten in het Coalitieakkoord

Het hele akkoord is te lezen als PDF via deze link. Veel van de punten die wij in ons verkiezingsprogramma naar voren brachten zijn terug te vinden in het akkoord. Er zijn ook punten die uiteindelijk niet zijn gehonoreerd, maar ‘overall’ zijn wij erg verheugd over de afspraken. Het is een akkoord waarmee GGS voor de dag kan komen.

Belangrijke afspraken voor ons en voor onze kiezers zijn gemaakt voor wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen: bescherming van de polder en het landelijk gebied en bouwen zal beperkt blijven tot de rode contouren. Ook belangrijk zijn de afspraken over het niet bouwen van een sporthal in Overhees en het niet ten koste van de natuur uitbreiden van sportaccommodaties. Al deze elementen zijn gerealiseerd in het Coalitieakkoord.

Omgevingsvisie

Tijdens deze raadsperiode gaan wij voor de langere termijn een Omgevingsvisie opstellen. Centraal hierbij staat de vraag: ‘wat voor een soort gemeente willen wij zijn’. Met deze verkiezingsuitslag zijn al verschillende piketpalen geslagen, waaronder het bouwen binnen de rode contour en de bescherming van de polder. Met name bij dit onderdeel is ook de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort aan de orde gesteld. Deze coalitie is daar heel duidelijk in: ‘Soest zal geen locaties verkennen voor woningbouw voor de periode na 2030, die gekoppeld is aan druk op de regionale woningmarkt’.

Omdat voor de lange termijn het proces naar een Omgevingsvisie voor Soest cruciaal is, hebben wij voorgesteld om in de portefeuilleverdeling alle activiteiten rondom het proces van de Omgevingswet, te scheiden van de portefeuille Ruimtelijk Ordening. U zult begrijpen dat GGS de wethouder wil leveren die de Omgevingsvisie in de  portefeuille krijgt toebedeeld.

Kansen

Een ander onderdeel van het akkoord is om een gebiedsvisie voor het Dalweggebied te ontwikkelen. In dit gebied liggen kansen voor wonen, bestuur, cultuur en sport. Deze visie wordt uiteindelijk ook onderdeel van de Omgevingsvisie, want de inschatting is dat de uitvoering ervan deze coalitieperiode zal overschrijden.

Voor GGS het belangrijk dat de biodiversiteit in en rondom Soest wordt verbeterd. Deze coalitie onderschrijft de noodzaak daarvan en wenst samen met de agrariërs en anderen verbeterprojecten ten behoeve van natuurontwikkeling op te starten en zoveel mogelijk ecologisch groenbeheer te realiseren.

Presentatie

Bij de presentatie van het accoord spraken de fractievoorzitters. Daarbij stelden ze ook de voorgedragen wethouders voor. Zo mocht Jan, zo trots als een Paauw, Aukje Treep- van Hoekel als onze nieuwe wethouder presenteren. Een jaar geleden werd haar gevraagd eens te denken over GGS. Nu stond ze daar voor het eerst als wethouder.

Aukje zal een aantal van de belangrijkste GGS terreinen bestrijken zoals de Omgevingswet, Natuurontwikkeling en Bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast heeft ze Infrastructuur en Openbare ruimte in haar portefeuille. Ook op deze terreinen kunnen meters gemaakt worden voor duurzaamheid en vergroening van de gemeente.

De VVD presenteerde Lisa Van Aalst-Veldman. De afgelopen periode was zij al raadslid. Lisa heeft veel ervaring op het terrein van Sociaal domein. Dat heeft zij, naast andere onderwerpen dan ook in haar portefeuille. Daarin bevinden zich ook de dossiers van Middelen, Werk & Inkomen, Economie, toerisme en recreatie.

D66 haalde haar wethouder uit Veenendaal. Daar was Nermina Kundiç de afgelopen raadsperiode ook wethouder voor Milieu en energietransitie. Dat gaat zij nu voor Soest behartigen, waarbij zij haar ervaring ook inzet op het gebied van Informatiebeleid en automatisering. Verder heeft zij Wonen, Verkeer, Kunst en cultuur en het Project Hart van de Heuvelrug in haar portefeuille.

Fractievoorzitter Harrie Dijkhuizen van de VU/SGP mocht zichzelf voorstellen als wethouder. Hij gaat zich ondermeer met Sport en Soesterberg bezig houden, evenals met Ruimte, Onderwijs en opvang en het Grondbeleid van de gemeente Soest.

Nadere persoonlijke introducties van de wethouders zijn gepubliceerd op de sites van de Soester Courant en de gemeente Soest (klik op de link om die verder te lezen).

Next

Volgende week dinsdag gaat de gemeenteraad voor het eerst in debat over het Coalitieakkoord. Ijs en weder dienende worden de wethouders de dag daarop officieel geïnstalleerd.

 

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht