Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Compensatie Coronacontroles

maandag 13 december 2021

Om ondernemers en vrijwilligersorganisaties uit Soest en Soesterberg te ondersteunen op het controleren van de coronatoegangsbewijzen (CTB) en de naleving te bevorderen, kunnen zij een eenmalige compensatiesubsidie aanvragen bij de Gemeente Soest. Zij moeten namelijk extra kosten maken en inzet leveren voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen. De fractie van Gemeentebelangen Groen soest (GGS) is tevreden met deze tegemoetkoming, vooral vanwege het belang voor de vernigingen en kleine zelfstandigen die werken op het gebied van sport en cultuur.

Verplichte controle van coronatoegangsbewijzen

Sinds 22 september 2021 zijn ondernemers en vrijwilligersorganisaties in Nederland verplicht om de coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren. Hiervoor maken veel organisaties extra kosten. De Rijksoverheid heeft via de Veiligheidsregio daarom middelen vrijgemaakt om ondernemers te ondersteunen bij de controle op de coronatoegangsbewijzen. Dit bedraagt voor de gemeente Soest € 120.785,- gebaseerd op het aantal inwoners per veiligheidsregio per 1 januari 2021 (CBS)

De gemeente gaat deze bijdrage door middel van subsidie verstrekken aan de ondernemers en organisaties. Deze subsidie geldt voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat de subsidie door ondernemers en vrijwilligersorganisaties ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd bij de Gemeente Soest.

Voorwaarden subsidie

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in Soest die verplicht zijn Corona toegangsbewijzen te controleren en dit ook echt doen.

  • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.
  • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.

Aanvragen subsidie

Ondernemers en vrijwilligersorganisaties kunnen t/m 31 december subsidie aanvragen bij de Gemeente Soest. Na deze datum worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Indien met toekenning van alle aanvragen de rijksbijdrage wordt bereikt wordt de subsidie naar rato verdeeld onder de aanvragers.

Op de website van de gemeente Soest staan links naar het aanmeldformulier en een rekenhulp.

Cees Paul

Raadslid

06 - 83 65 92 65

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht