Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

56 Nieuwe en betaalbare woningen!

zondag 28 november 2021

Op het terrein van de oude gemeentewerf (onderaan de Molenstraat) gaat wooncorporatie De Alliantie 56 betaalbare woningen (49 sociale huur en 7 woningen in de middenhuursegment) bouwen. Het plan aan de voet van De Eng is tot stand gekomen in samenwerking met omwonenden, belangenverenigingen en De Alliantie. Hiermee wordt de wens vervuld van GGS om te bouwen voor senioren, starters en jonge doorstromers binnen de bebouwde kom én met behoud van het groene karakter van De Eng.

Bij de inrichting van het plan is duidelijk rekening gehouden met de Heemtuin en de aanwezige waardevolle bomen. Ook heel belangrijk: de waterhuishouding in dit gebied wordt versterkt, waardoor het gevaar op wateroverlast bij heftige regenbuien wordt verbeterd. Een belangrijk aandachtspunt voor de omwonenden aan de Nieuweweg. Met behoud van de huidige greppels en wadi, is dit een mooie en goede oplossing.

Groene kwaliteit en parkeernorm

De gemeentewerf is van buitenaf een ‘dicht’ gebied, maar in het ontwerp is veel aandacht voor de zichtlijnen. Door in de centrale zone een zichtlijn te creëren, ontstaat er meer verbinding met de omgeving. Een aantal zichtlijnen dwars door het gebied geeft meer aandacht voor de groene kwaliteit. In het hele gebied is sprake van een heldere structuur. Voor het plangebied zijn de parkeernormen voor auto en fiets van toepassing. Totaal komen er 58 parkeerplaatsen voor de 14 grondgebonden huurwoningen en twee meerlaagse woongebouwen met elk 21 appartementen.

Zienswijzen

Er hebben zich vijf indieners van zienswijzen gemeld, die aandacht vragen voor de maten en percentages van afwijking van de bebouwing. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de inrichting van terrein dat aansluit aan hun percelen en het behoud van het aanwezige groen.  GGS heeft hier vertrouwen in, want dergelijke percentages staan altijd in (wijzigingen) van bestemmingsplannen. Wij gaan ervan dat alle details conform de plannen worden uitgevoerd. Kort gezegd: de fractie van GGS is erg enthousiast over dit plan.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht