Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Bewoners: maatregelen op A.P. Hilhorst en Peter v.d. Breemerweg

dinsdag 5 oktober 2021

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft afgelopen 5 oktober  uitvoerig gesproken met bewoners over het rijgedrag van automobilisten in de polder. In het buitengebied van Soest ontstaan steeds meer levensgevaarlijke situaties voor mensen die hier fietsen, wandelen en hardlopen. De vraag was: Wanneer wordt er eindelijk eens opgetreden tegen automobilisten die hier veel te hard rijden?

Handhaving van de politie is er amper, en de huidige bebording maakt weinig indruk blijkt uit verhalen van de aanwonenden. We hoorden dat de 60 kilometer vaak vér wordt overschreden. Dat leidde de laatste twee maanden al tot zeker drie eenzijdige ongevallen, waarbij auto’s in de sloot of het weiland terecht kwamen. Hoe erg het is, spreekt ook uit het feit dat enkele moeders vertelden hun kinderen niet meer op de fiets naar school laten gaan.

Op 24 juli 2020 heeft onze fractie al schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over dit onderwerp. Uit de antwoorden bleek dat het niet eenvoudig is om in het buitengebied de maximale snelheid met fysieke maatregelen af te dwingen. Ook omdat er rekening gehouden moet worden met de boeren die in dit gebeid actief zijn, die hogere drempels en wegversmallingen niet zien zitten.

Handhaving is een taak van de politie en het Openbaar Ministerie. De gemeente heeft hier geen rol in. De gemeente heeft ook niet de bevoegdheid om zelf handhavend op te treden door inzet van BOA’s. Daarbij komt nog dat het OM geen prioriteit geeft aan handhaving op 30- en 60-kilometerwegen als de wegbeheerder (dus de gemeente) onvoldoende fysieke maatregelen heeft getroffen.    

Burgerinitiatief in de maak

Na discussie werden een paar zaken duidelijk waar alle bewoners van Peter v.d. Breemerweg en A.P. Hilhorstweg het over eens zijn. Ingezet moet worden op

  • permanente signalering van de snelheid (de zogeheten Smiley borden);
  • een extra spiegel bij om onoverzichtelijke bochten
  • duidelijke signalen dat de auto te gast is in dit gebied wat vooral voor agrarische voertuigen en niet-gemotoriseerd verkeer bedoeld is.

Rode Fietsstrook

De fractie van GGS zal zich gaan inzetten om de gemeente te bewegen de wegen te voorzien van een fietsstrook. Dit is volgens alle aanwezige bewoners echt nodig om te zorgen dat het rijgedrag van de chauffeurs wordt verbeterd. Er werden ook voorbeelden genoemd van plekken waar dit werkt, zoals op de buitenwegen bij Bunschoten (zie foto).

Hoeveel geld dit gaat is kosten is nog niet bekend. Het zal mede daarom wel wat tijd vergen om dit gedaan te krijgen. De aanwezige bewoners vonden dit de best denkbare oplossing om deze wegen veiliger te maken. er is ook gesproken over de rigoureuze oplossing om het gebied af te sluiten en alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijke te laten zijn. Dan is er echter ook weer een handhavingsprobleem.

De automobilisten moet zich bewust worden dat zij te gast zijn in het gebied en daarbij blijkt een rode fietsstrook aan beide kanten van de weg te helpen. Het langzame verkeer van fietsers en wandelaars voelt zich dan ook veiliger.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht