Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

De fractie van GGS wil zelfbewoningsplicht invoeren

dinsdag 21 september 2021

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een wetvoorstel ingediend; een zogenaamde opkoopbeschermingswet. Opkoopbescherming voorkomt dat beleggers te veel woningen opkopen om lucratief te verhuren, waardoor starters en doorstromers nauwelijks meer de mogelijkheid krijgen om deze woningen te bemachtigen. Het wetvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Vooral grotere steden hebben stappen gezet om deze mogelijkheid te gebruiken om hun eigen woningmarkt te beschermen.

De verwachting is dat de beleggers hierdoor hun jachtterrein gaan verleggen naar de regio en dus ook naar Soest! Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is van mening dat wij hier tijdig op moeten anticiperen en heeft daarom het college van B&W verzocht een voorstel met betrekking tot zogenaamde ‘Zelfbewoningsplicht’ uit te werken en dat voor te leggen aan de raad. Het doel is om ook in Soest te komen tot zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebedding voor nieuwbouw.

Aanpassing Huisvestingsverordening

Het wetvoorstel gaat uit van het onderbrengen van de zogenaamde Opkoopbescherming in de gemeentelijke huisvestigingsverordening.  Wachten tot andere gemeenten dit hebben geregeld, is volgens de fractie van GGS niet wenselijk. Je moet als gemeente de zaken al voorbereid en op orde hebben zodra deze wet van kracht wordt.

Betaalbare woningen

Kwetsbare inwoners van onze gemeente kunnen zijn veelal aangewezen op de goedkopere (huur)woningen, net als de meeste (jonge) starters op de woningmarkt. Zij mogen niet achter het net vissen omdat betaalbare woningen door beleggers/ontwikkelaars worden opgekocht en later voor veel geld worden doorverkocht of verhuurd. Het is absoluut onwenselijk dat betaalbare woningen hierdoor niet meer te vinden zijn. Bijvoorbeeld de doorstroming vanuit de sociale huur stagneert hierdoor ook.

De koper moet de bewoner worden!

Wij moeten er daarom voor zorgen dat de beschikbare woningen in de betaalbare categorie niet in handen komen van ontwikkelaars en beleggers. Om de prijsopdrijving in koop en huur van woningen die hiervan het gevolg is niet uit de hand te laten lopen, zijn maatregelen noodzakelijk. De vragen die wij hebben gesteld aan het college kunt u hier lezen. Wordt vervolgd!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht