Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Bezoek aan windpark Deil

dinsdag 21 september 2021

Een bezoek aan Windpark Deil

GGS wil geen windmolens in de polder. Uit enquêtes blijkt dat de meeste inwoners kritisch staan tegenover het plaatsen van turbines. Visuele vervuiling, milieuschade en geluidsoverlast zijn de belangrijkste bezwaren. Genoeg reden om nu juist het tegengeluid eens aan te horen. Op uitnodiging van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, energieleverancier Pure Energie uit Enschede, Betuwewind en Staatsbosbeheer werd in de namiddag van 8 september jl. de mogelijkheid geboden het Windpark Deil te bezoeken. Hier zouden de enthousiaste ontwikkelaars en exploitanten van het park uitleg geven … 

Situering en techniek

Het Windpark Deil ligt aan de rand van een natuurgebied, langs de A15 en nabij het bekende gelijknamige verkeersknooppunt in de Betuwe. Er staan ongeveer tien windmolens met een hoogte van 140 meter (toren) met wieken van 68 meter. De tiphoogte is dus op 208 meter. De wieken wegen 15 ton per stuk, de turbine zelf is ongeveer 70 ton. De fundering gaat 30 meter diep. De neerwaartse druk van het grote gewicht in de top geeft stabiliteit. 

Problemen bij aanleg

Toen men met het windpark wilde starten bleek dat commerciële partijen al een claim hadden liggen op dit gebied. Hiermee is men om de tafel gaan zitten en men is tot het compromis gekomen dat 50% van de molens in lokaal eigendom zal worden geëxploiteerd. Tegen de plaatsing van de molens is weinig verzet van de bevolking geweest. De bouwers menen dat dit te danken is aan de gezagsgetrouwe houding van de bevolking; het gebied is onderdeel van de ‘bible belt’.

Schade aan natuur en geluidsoverlast

Aangezien door de komst van de windmolens in het natuurgebied enige verharding moest worden aangelegd (dienstwegen, keerlussen, terreinen voor materiaalopslag etc.) diende compensatie plaats te vinden. Hiertoe is een meertje aangelegd. Dit heeft een aantrekkende werking gehad op vogels, waardoor deze van de windmolens werden weggetrokken. Het resultaat is geweest dat men in anderhalf jaar maar drie slachtoffers van de wieken onder de molens heeft gevonden.

Naar de mening van de organisatie zijn alle geluidsproblemen ten aanzien van windmolens onzin. Dit wordt wel bewezen doordat klachten niet voorkomen waar omwonenden ruimhartig in de ontwikkeling worden betrokken. Het is dus in hoofdzaak psychisch. Verder is er wel enige tijd sprake geweest van overlast door tonaal geluid. Dit houdt in dat in het geproduceerde geluid in een beperkt frequentiegebied een piek zit. Dit werd binnen het toch al behoorlijke omgevingslawaai door de snelweg als hinderlijk ervaren. De fout bleek te zitten in de tandwielconstructie binnen enkele turbines en kon eenvoudig worden verholpen.  

Het veelgehoorde bezwaar ten aanzien van de slagschaduw van de wieken heeft men opgelost door een ‘intelligente’ regeling die de molen stop zet bij zon en een bepaalde lichtinval. Huizen in de omgeving hebben hierdoor hooguit zes uur per jaar last van de langs glijdende schaduw. Ook wordt nog een kleine financiële vergoeding geboden (€100,- tot €300,- per jaar). 

Verdienmodel

De investering in het windpark vroeg een bedrag van € 2,5 miljoen. De waarde wordt momenteel geschat op € 18 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de geldstromen binnen de organisatie en het rendement. Bij voldoende opbrengsten wordt per jaar € 1 miljoen gestort in een ontwikkelingsfonds waarmee nieuwe projecten met betrekking op het milieu kunnen worden opgestart. 

Wind op land noodzakelijk?

De ontwikkelaars houden zich alleen bezig met de ontwikkeling van windparken op land. Turbines op zee zijn een heel andere tak van sport, dat vraagt een totaal verschillende aanpak en expertise. Desgevraagd stellen de ontwikkelaars dat er op zee onvoldoende capaciteit is om in de energiebehoefte te voorzien. Nationaal gezien is dit onjuist, Europees gezien klopt het wel … Zij zijn van mening dat het opwekken van energie op land noodzakelijk is om in 2050 aan de eisen van het klimaatakkoord (CO2 uitstoot vrijwel nul) te kunnen voldoen.

Een ongemakkelijk gevoel

Het verstrekte dinerpakket was uitstekend. De mensen waren vriendelijk. De sfeer was goed. Toch kreeg ik gaandeweg een ongemakkelijk gevoel. 

Het ontwerp van een windpark vraagt, zo werd ons uitgelegd, in de aanloopfase al een investering van enige tonnen. Er is dan hooguit op papier een plan. Dat kan dan nog heel gemakkelijk van tafel worden geveegd. ‘Bijvoorbeeld’, zo vervolgde een van de sprekers, ‘als er in het gebied één of andere pad zit …’.

Deze uitspraak vormde voor mij een contrast met de zorg voor het milieu. Van dit laatste is bij deze mensen naar ik meen weinig sprake. Commerciële motieven voeren de boventoon. Het verdienmodel is hier de tonale klank. Dat blijkt ook uit de opzet van de voorlichtingsfolder. Bovenaan staat: ‘MEER GELD’.

De neoliberale aanpak en vervlechting met een verdienmodel geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Er is dan een commercieel belang en dat moet tot verspilling leiden. Dit komt in eerste instantie door het aanzetten tot hoger energiegebruik bij de afnemers. Men wil immers verkopen. De energie is dan wel groen, maar dat wil niet zeggen dat deze zonder maatschappelijke- en milieuschade kan worden opgewekt. Verder kan het zijn dat bij het opstarten van meer en meer van dergelijke (gesubsidieerde!) projecten uiteindelijk een overcapaciteit ontstaat. Opslag van elektriciteit is een probleem, dus wat je te veel produceert gaat (gesubsidieerd!) verloren. Daarbij is de investering voor deelnemers door de wisselende energieprijzen ook niet risicovrij en wordt slechts beperkt gegarandeerd (door middel van tijdelijke subsidies). Verder is een eigenaardigheid van de SDE (Subsidie Duurzame Energieproductie) (looptijd 15 jaar) dat deze hoger is in gebieden met een lage windsnelheid. Het plaatsen van turbines in gebieden die er minder geschikt voor zijn wordt zo gestimuleerd.

Soms bekruipt mij het idee dat door inwoners via een coöperatie een rendement te bieden plannen worden doorgeduwd en bezwaren worden weggepoetst of overgoten met een milieuvriendelijk sausje. Infrastructurele voorzieningen als de energieleverantie zijn eigenlijk te belangrijk om het domein te laten zijn van de vrije markt. Het vraagt afstemming en coördinatie. Naar mijn mening meer een taak voor de landelijke overheid en niets voor een verdienmodel van kleine en grote energiecowboys. Landelijke aanpak is uiteindelijk efficiënter en goedkoper.

Wil GGS dan niets? Tuurlijk wel! Leg eerst de daken vol met zonnepanelen. Volg de ontwikkeling en innovatie. Met windturbines, zonneweiden en verdienmodellen blijft waakzaamheid geboden. Een wat GGS betreft: ze komen niet in de polder!

Verder blijft het altijd goed energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Bij lage temperatuur ook in huis warm kleden, ritten combineren, pak de fiets, blijf in de vakantie dicht bij huis en reis in ieder geval niet onnodig per vliegtuig. Koop lokale voedselproducten en koop spullen van goede kwaliteit. Goedkoop is ook vaak duurkoop. Beter een tweedehands kwaliteitsproduct dan nieuwe rommel.

Tim de Wolf

Verder lezen:

Overheidsregelingen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/subsidies-en-financiering-windprojecten

Subsidie:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/subsidies-en-financiering-windprojecten/tabel-inkomsten-en-uitgaven

Over Betuwewind:

https://www.betuwewind.nl/vraag-en-antwoord

Windparken op zee:

https://edepot.wur.nl/514413

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/marine-research/themas/wind-op-zee.htm?gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHHPqe9QKoiCNHFuaBWYa5P8oWIAGu3SaHFzEW7C1QC4YnmBV3zn7whoCHMoQAvD_BwE

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/energie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie-op-zee

https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/zeekracht/faq-windenergie-op-zee/

https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/waar/

https://edepot.wur.nl/231397

https://www.nu.nl/klimaat/6080505/kunnen-vissen-en-schelpdieren-profiteren-van-windparken-op-zee.html

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/onderzoek-naar-effecten-grootschalige-aanleg-windparken-op-de-noordzee/

https://www.buwa.nl/windmolen-zee-aangroei.html

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/windmolens-op-zee-beinvloeden-ook-ecosysteem

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht