Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Omgevingsvisie: wonen en groen

woensdag 26 mei 2021

GGS blijft zich inzetten voor groen en binnenstedelijke  woningbouw

De wekelijkse rubriek Raadgever is ten einde gekomen. Daar leverde elk raadslid een bijdrage aan. Nu vroeg de Soester Courant per fractie een bijdrage. In de editie van 2 juni 2021 staat de bijdrage van GGS; hier de iets langere versie daarvan.

Het komend jaar zal de omgevingsvisie worden vastgesteld. Dit wordt een richtsnoer vanuit de vraag: hoe willen wij dat Soest er in 2040 uit zal zien? De inwoners is gevraagd hierover hun mening te geven. De uitkomst van deze participatie is vastgelegd in het document ‘Soest en Soesterberg, Kwaliteiten voor de toekomst’ dat op 29 april jl. door de gemeenteraad is aangenomen. Hieruit blijkt dat het merendeel van de inwoners het huidige karakter en de groene kwaliteiten van Soest en Soesterberg wil behouden. Ook wil men dat er woningbouw plaats zal vinden.

Onze fractie was blij met deze uitkomst. GGS zet zich al jaren in voor het behoud van groen in en buiten de kernen van Soest. Om te voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen is steen voor steen ons motto; herbestemming van bestaande gebouwen, zorgvuldig bouwen binnen de bebouwde kom, herinrichting/bouw van ongebruikte ruimten binnen dit gebied. In de ruimtelijke visie van de Regio Amersfoort wordt gesuggereerd dat in Soest tot 2040 meer gebouwd moet worden dan nodig is voor onze eigen woningbehoefte. GGS is daar op tegen! Soest moet geen groeikern worden!

Natuurontwikkeling en het vergroten van de biodiversiteit in Soest moet volgens ons een belangrijk onderdeel worden van de omgevingsvisie. Samen met de natuurorganisaties en agrariërs moet er een groene bruikbare polder komen. Milieuvriendelijke landbouw, op zo’n wijze dat het de biodiversiteit versterkt, rust en ruimte. Ook ruimte voor recreatie, geconcentreerd in bepaalde zones. Natuur is leidend. In dit gebied horen geen zonnepanelen en windturbines thuis, ook niet in de ‘spoorwegdriehoek’ (de Langeneindse Maten). Ook het hoogveengebied van de Wieksloot is ons dierbaar. Hier moet zeer zorgvuldig mee worden omgesprongen! Het door Natuurmonumenten ontwikkelde hoogveengebied moet robuuster worden.

Bouwen in de groene buitengebieden is niet nodig. Voor de fractie van GGS is het duidelijk: er zijn genoeg plekken en mogelijkheden om  binnenstedelijk meer woningen te realiseren. Daarom heeft onze fractie in de afgelopen raadsperiode zich ingezet om al een aantal projecten tot uitvoering te laten komen.

Enige voorbeelden:

  • Het Orlandogebouw aan de Dilassostraat wordt afgebroken. Hier komen 50 seniorenwoningen.
  • Op het terrein van de oude gemeentewerf aan de Molenstraat komen 56  sociale huurwoningen.
  • Na sloop van sporthal Beukendal en het oude politiebureau komen er 150 tot 200 woningen in een prachtig parkgebied als onderdeel van de Dalwegvisie, de herinrichting van de omgeving van de Dalweg.
  • Het Advisie-gebouw aan de Koningsweg gaat verdwijnen. Er komen 60 woningen voor terug.
  • Aan de Kerkstraat wordt een kantoorgebouw  afgebroken en een ander gebouw aangepast. Dit levert ruim 30 woningen in de goedkopere klasse op.
  • Aan de Ferdinand Huycklaan kunnen door sloop van enige loodsen 70 woningen worden gerealiseerd.
  • In Soesterberg kan het aantal woningen worden uitgebreid doordat er ruimte komt op het bedrijventerrein Soesterberg Noord.
  • Verouderde woningen aan de Moerbesstraat in Soesterberg worden afgebroken. Op dezelfde plaats kan door slimme planning een dubbel aantal woningen wordne gebouwd.

Dit zijn – exclusief Soesterberg – al zo’n 450 woningen. Volgens het Masterplan Wonen (waarin de behoefte aan woningen in kaart is gebracht) moeten er voor 2030 ongeveer 1100 woningen worden bijgebouwd. We zijn dus al een eind op weg … zonder aantasting van het groen!

Al deze opstapel staande projecten geven aan de er veel binnenstedelijk bouwactiviteit op gang is gebracht. Er zijn nog meer mogelijkheden! Het uitgangspunt van GGS is en blijft: steen voor steen en behoud van de mooie groene gebieden die Soest omringen.

  

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht