Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Wat voor gemeente willen wij zijn in Soest?

zaterdag 1 mei 2021

Wat de Omgevingswet betekent voor Soest

Wegens de invoering van de Omgevingswet moet iedere gemeente voor 1 januari 2022 een omgevingsvisie opstellen. De gemeentelijke omgevingsvisie is in de eerste plaats een politiek-bestuurlijk document dat het beleid voor de fysieke leefomgeving integraal omschrijft. Integraal betekent dat de visie betrekking moet hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, aansluitend bij de reikwijdte van de Omgevingswet. De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water (bron: VNG). 

"Kwaliteiten"

Op donderdag 29 april jl. stelde de gemeenteraad het document ‘Soest en Soesterberg, Kwaliteiten voor de toekomst’ vast. Een mooie stap richting de omgevingsvisie, want in dit document staat wat er allemaal bij de inwoners van Soest is opgehaald qua wensen en ideeën. Al sinds eind 2019 is met de inwoners en andere belanghebbenden hiertoe een heel traject doorlopen.  De beelden en woorden die bij de kwaliteiten en principes voor Soest en Soesterberg horen zijn in één document samengebracht.  De vastgestelde kwaliteiten en principes vormen straks het inhoudelijke beginpunt voor de laatste stap: het opstellen van de Omgevingsvisie.

Groen

Onze fractie is blij met wat er is opgehaald is. Wij zien hierin een bevestiging dat het gros van onze inwoners onze gemeente groen wenst te houden. Er wordt ook aangegeven dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Met name voor starters en ouderen (die kleiner willen gaan wonen) is het lastig een passende woning te vinden in Sost. De inwoners waarderen het groen binnen en buiten de kernen en wensen dat ook zo te behouden.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad wenste een aantal fracties het document niet vast te stellen, maar alleen voor kennisgeving aan te nemen. Binnen onze fractie is dit heel nadrukken aan de orde geweest en wij vonden uiteindelijk door dit document vast te stellen, dit recht doet aan de belangrijke inbreng van onze inwoners. De fracties van PvdA en POS (totaal 3 van de 29 stemmen) stemden tegen. Het was duidelijk dat vooral de PvdA er alleen op uit is om grootschalige woningbouw in onze gemeente te realiseren. Dit staat haaks op de wensen van de inwoners om de kwaliteiten van Soest te bewaren.

Voor onze fractie is het helder: de inwoners van onze gemeente vinden met name het behoud van een natuurlijke, groene omgeving heel belangrijk.  

Soest en Soesterberg, Kwaliteiten voor de toekomst

Hieronder de puntenwolken uit het rapport, de woorden die zijn genoemd in de participatie. Het hele rapport kan je hier lezen

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht