Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Laat spoorwegovergang Gouden Ploeg open

donderdag 25 maart 2021

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) wil de spoorwegovergang Gouden Ploeg openhouden voor fietsers en wandelaars!

Op donderdag 25 maart j.l. werd de raad geïnformeerd over een Plan van Aanpak dat aangeeft welke stappen er genomen moeten worden om tot een besluit te komen om de sporwegwegovergang bij Gouden Ploeg te sluiten. Dit in het kader van de opdracht vanuit het ministerie aan ProRail om ervoor te zorgen dat eind 2023 alle onbewaakte spoorwegovergangen zijn opgeheven of beveiligd.

Onttrekken of Betalen

De gemeenteraad gaat over openbaarheid van wegen. Om de overweg af te sluiten moet de raad het besluit nemen om het pad aan de openbaarheid te onttrekken.

ProRail heeft vanuit het rijk de opdracht om ervoor te zorgen dat eind 2023 alle onbewaakte spoorwegovergangen zijn opgeheven of beveiligd. Op donderdag 25 maart j.l. werd de raad geïnformeerd over een Plan van Aanpak dat aangeeft welke stappen er in Soest moeten worden genomen om de onbewaakte overgang Gouden Ploeg te beveiligen dan wel te sluiten.

Uit de informatie blijkt dat als wij de overgang open willen houden voor fietsers en wandelaars, de gemeente hieraan 50% moet meebetalen. En voor welke variant dan ook gekozen wordt (denk aan spoorbomen, brug, tunnel); het gaat de gemeente minimaal € 500.000 kosten. Alleen het volledig afsluiten van de Gouden Ploeg kost de gemeente geen geld.

Recht van overpad

Wij hebben het college van B&W en ProRail erop gewezen dat er voor verschillende agrariërs die het recht van overpad hebben, nog steeds een overgang moet worden geboden. Dit geldt ook voor de onbewaakte overgang nabij de Kaasfabriek in het verlengde van de Korte Middelwijkstraat. Dit alles zal toch ook moeten worden geregeld en juridisch worden vastgelegd. Wij constateren dat hierover niets is terug te vinden in het Plan van Aanpak.

Overwegen overwogen

De opdracht aan ProRail is te zorgen voor een "veilige, gezonde beveiliging" van alle overwegen. Sinds 1996 wordt dit al geïnterpreteerd als: bewaakt met slagbomen, knipperlichten en bellen. En anders afsluiten als overweg. ProRail heeft het liefst geen overwegen, en heeft als missie: Nul onbewaakte overwegen in 2023.
 
Bij de Gouden Ploeg is de overweg echter al 'veilig en gezond.' Met de zig-zag hekken over het onverharde wandelpad lukt het niemand hier met grote snelheid of een voertuig over te steken voor treinen die hier stapvoets rijden. ProRail heeft bovendien zelf geconstateerd dat hier nooit ongelukken zijn gebeurd. De overweg wordt vooral gebruikt door wandelaars die aan de andere kant van de Gouden Ploeg, over het onverharde Chris Uiterwijkpad een rondje Eng lopen.
 
Een volledig bewaakte overweg is op deze plek geen optie. Een tunnel ook niet, vanwege het hoogteverschil. Een voetgangersbrug zou een onhandige, en bijzonder prijzige oplossing zijn. Misschien kan ProRail de veiligheid nog iets verhogen door palen met knipperlichten en bellen te plaatsen. 

Niet ingewikkeld

In een email aan de raad zegt de wethouder ‘de oplossing is ingewikkeld’, maar voor onze fractie is het niet zo ingewikkeld: Laat de Gouden Ploeg open! En als ProRail en het rijk bij het standpunt blijven dat de overgang bewaakt moet worden indien de inwoners van Soest deze open willen houden voor fietsers en wandelaars, dan mogen ProRail en rijk ook alle kosten voor hun rekening nemen.

Wordt vervolgd!

 

(foto: Vereniging Vrienden van de Soester Eng - www.soestereng.nl)

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht